سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تغییر سبک زندگی

image_pdfimage_print

روشهای بسیاری برای تغییر سبک و مدل زندگی جهت بهبود ومطلوب شدن این موهبت الهی وجود دارد.

برخی از امور در زندگی وجود دارد که در صورت تکرار و عادت تبدیل به فرهنگ شخصی شده که در حقیقت مدل مناسب و فرهنگ پسندیده ای نبوده که میتوان با تغییر برخی اصول و ترک این فرهنگهای غلط، سبک جدیدی از زندگی را پایه ریزی نمود. تغییر برخی باورهای غلط در این میان کاربرد زیادی دارد، که برای نمونه به چند تغییر باور راهبردی که سبب ایجاد سبک و سیاق جدید و نیکی در زندگی میشود، اشاره میگردد.
از جمله تفکر و باور غلط عقل کل دانستن خود است که این عمل جز از ناحیه شیطان به انسان الهام نمی شود چراکه شیطان خود را عقل کل و دانا و برتر فرض کرد و عمل جاهلانه اش او را از بهشت قرب الهی به زمین زد، باید توجه داشت که از بارزترین نشانه های دانایی اعتراف به ندانستن و نتوانستن است.
نشستن بر مسند قضاوت دومین عادتی است که می باید در ترک و پرهیز آن حداکثر تلاش صورت پذیرد. با یکبار دیدن و سخن ناقص شنیدن و راویان متعدد داشتن یک جریان، نبایست انسان را در کرسی قضاوت نشانده و قضاوتهای عجولانه را به همراه داشته باشد.
داشتن جرات برگفتن نمیدانم و بلد نیستم، هزار مرتبه از کارشناسیهای ناشیانه و آماتوری بهتر است. این تصور غلط از خویش است که انسان خود را در هر چیزی خبره فرض کند و کار غیر تخصصی انجام دهد.
مصر ف بی رویه و اسیر و درگیر برندها و مارکها و زندگی و خریدهای این و آن بودن، روح زندگی را به مرگ دعوت می کند و بیماری شاپاهولیسم را در پی دارد. شکل گیری شخصیت با این خصوصیات، اصلا مناسبت با فطرت و کرامت انسان ندارد.
بخود حق دادن و ستاندن حق از دیگری از جمله رفتارهای زشت است که در مجادله ها دیده می شود، و باید فکری در تغییر و اصلاح این روحیه کرد.
جدی شدن شوخی ها گاهی اوقات از سرگرم شدن به برخی امور از روی تفریح حاصل می شود. هیچ کسی تصور نمی کند با استفاده بیش از اندازه از محیط مجازی می تواند انسان را معتاد به گشتن در این فضاها نماید و او را از حقایق پیرامونش غافل کند، لذا باید به کارها و اعمال بصورت جدی نگاه کرد و در مورد عواقبش فکر نمود.
فکر کردن صرف به منافع شخصی و در نظر نگرفتن منافع دیگران، نکته ای دیگر در این راستاست. خلافهای رانندگی، ومشاجره های لفظی در مسیر رانندگی و تضییع حقوق دیگران هم باید در ردیف تغییرات لازم قرار گیرد.
ترک دروغهای مثلا مصلحتی و مخصوصا دروغی که فرد پابند و عامل آن حرف نباشد زشتی آن را چند برابر می کند. در قرآن کریم و منابع دینی آنچه مورد مذمت بیشتر است و در جائی کلید بدیها شمرده شده دروغ می باشد.
اخلاق نیکو در تمام مراحل علی الخصوص در اجرای قانون و ضوابط و حتی احکام الهی ضرورتی است ساقط نشدنی و به هیچ عنوان اخلاق تعطیل بردار نیست.پس این تفکر که رعایت ضوابط، توجیهی بر بد اخلاقی است باید تغییر یابد.
شروع تغییر از خود و عدم تکیه و چشم دوختن به تغییر دیگران یا شروع تلاش و حرکت از دیگری هم در ردیف اصلاحات باید قرار گیرد. بهتر و نیکو این است که اصلاح امور از درون فرد یا خانه اتفاق افتد و سپس انتظار از دیگران بوجود آید.
تغییر سبک در کمتر حرف زدن و بیشتر عمل کردن حتی حرف خوب را در صورت عامل نبودن، کمترگفتن هم جزو مواردی است که انسان را در تغییر سبک زندگی و مطلوب کردن آن کمک کرده و اهمیت فوق العاده ای در این خصوص دارد.

 

مطالعه بیشتر