سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تغییر علقه ها…

image_pdfimage_print

تمامی انسانها بر حسب روحیات خود دارای علاقه های خاصی هستند که تقریبا یک وجه تمایز و تفاوت میان افراد همین علاقه هاست.
علاقه را دوست داشتن، پیوند، تعلق داشتن به کسی یا چیزی، وابستگی عاطفی معنا میکنند، که اگر جمعی در این معانی صورت پذیرد بمعنای آنچه که انسان را اسیر خود کند و گریزی از آن برای انسان نباشد.
با این معانی ذکر شده علاقه های مختلفی در درون افراد وجود دارد:
علاقه به رشته های مختلف تحصیلی
علاقه به انواع هنر
علاقه اجتماعی
علاقه به سیاست
علاقه به تشریفات
علاقه به سفر
علاقه به مستحبات
علاقه به مطالعه
علاقه به شخص خاص
علاقه به کار خاص
و…..
همگی این علایق در جای خود دارای ارزش است و لازمه زندگی، اما آنچه که نکته و آفت این علایق میباشد، اسارت انسان در رابطه با این علاقه هاست. خداوند متعال انسان را مختار و صاحب اراده و اختیار خلق کرده است تا آزادانه با حریت تمام زندگی کند، و خود را اسیر و در قید بند دنیا و لوازمات آن قرار ندهد، و این بمعنای ترک علقه ها یا کنار زدن آنها نیست، بلکه مدیریت علاقه ها و در اولویت قائل شدن به آنها در شرایط و زمان و مکانهای متفاوت میباشد.
بسیاری از انسانها از تغییر علاقه و یا جابجایی عمودی و رتبه بندی کردن آنها واهمه دارند، و میترسند که با تغییر و بالا و پایین شدن آنها با مشکل مواجه شوند، در حالیکه اصلا چنبن نبوده بلکه تغییر علاقه ها و رفتن از علاقه سطح پایین به بالاترین علاقه، موجب خوشی و شادی حال انسان میگردد.
باتوجه به وابستگی که در علاقه بوجود می آید، ترک یا تغییر یا درجه بندی، سخت بنظر میرسد اما در پس این سختی نتایجی وجود دارد که تمامی سختیهای راه را بر انسان گوارا میکند، و یکی از رموز انسانهای رشد یافته و راه یافته همین مدیریت علاقه هاست.
قویترین انسانها کسانی هستند که به این مرحله و به این فکر در زندگی برسند که بتوانند علایق خود را تغییر و سازماندهی و مدیریت کنند، و از علاقه های رده های پایین و کم ارزش دست کشند و به علاقه های برتر و باقی برسند.
روز عید قربان روز گرامیداشت قویترین انسانهاست، عید قربان عید آن عده افرادی است که علاقه هاشان را کنترل کرده و کمترینها را قربانی برترینها میکنند.
عید قربان روز قربانی کردن علاقه هایی است که منیّت و خودخواهی انسان را تقویت میکند.
عید قربان روز قربانی کردن علاقه هایی است که در رسیدن به اصلی ترین علاقه که همانا خدا و اولیای الهی و هر چه در طول این مسیر است که باز میدارد.
عید قربان روز قربانی کردن علاقه های زمینی در برابر علاقه های آسمانی است….
این عید بر قویترین انسانها مبارک باد.