سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تلاش و اجتهاد نشانه ی مبلّغ خموش

image_pdfimage_print

یکی از نشانه های مبلّغین خموش جدّ و جهد و اجتهاد و سخت کوشی است و مبلّغان خموش کسانی اند که در میدان “عمل” نه سخن پیشتازند و جهادگر، و این جهاد آن چنان مهم و حیاتی است که پیامبر رحمت در اوج صلابت و جدیت خطاب به یاران خود می فرمایند:

«ای گروه مسلمین آستین بالا زنید که کار جدی است و آماده شوید که رفتن نزدیک است و توشه بردارید که سفر طولانی است و بارهایتان را سبک کنید که گردنه ای دشوار فراروی دارید و جز سبکباران کسی نتواند از آن بگذرد».

با توجه به این امر پیامبر، باید همیشه آماده و چابک بود و در حال جهد و جهاد زندگی کرد.
اما داشتن این سخت کوشی و در حال جهاد بودن دشمن شناسی لازم دارد؛ یعنی اگر فرد دشمنان خود را بشناسد ضرورتاً برای حفظ خود مهیای جهاد می گردد.
با این وصف فرد مسلمان چهار دشمن خطرناک دارد که یکی از آنها در جبهه ی خودی بوده و در کسوت “حسود” خود را نشان می دهد و سه دشمن دیگر، دشمن دین و ایمان، “شخص” و “شیطان” این جن پلید و همه فن حریف و “نفس” این دشمن وسوسه و اغواگر می باشد.
حال فرد اگر این چهار دشمن را بشناسد برای نابودی آنان کمر همت بسته و چون مبارزه با هر یک از آنها شیوه و ابزار و تاکتیک خاصی می طلبد، فلذا فرد مسلمان همواره در حال اجتهاد بوده و جزو مبلغان خموش می باشد.