سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تلخی بهشت از دست رفته

image_pdfimage_print

جلسات هفتگی معارف بصورت مرتب برگزار میشد، با اینکه برنامه فشرده ای داشتم ولی برنامه ام را تنظیم کرده وسعی میکردم اصلا غیبت نکنم. اما جلسه آخر این دوره را که برایم خیلی ارزش داشت از دست دادم، نه اینکه خودم حاضر نشدم نه! بلکه از طرف نماینده جلسه تعطیل اعلام شد و برایم جز تلخی بهشت از دست رفتهچیزی نماند. حقیقتاً جلسه هفتگی برایم یک تغذیه روحی است که برای صرف کردنش لحظه شماری می کنم. اصلا گذشت وقت در آن جلسه ملموس نیست و خستگی،معنایش را از دست می دهد.چه بسیار دغدغه های فکریم  که در این جلسات رفع شده و چه نکات آموزنده و مؤثری که در این دوره ها بدست می آورم. واقعا معجزه کلامحضرت پیامبر (ص) در اینگونه جلسات قابل مشاهده است که میفرماید:

« به جانب باغهای بهشت بشتابید، می پرسند، چیست؟ می فرماید: حلقه های ذکر. »

حلقه های معرفتی که در آنها سخن از قال الباقر (ع) و قال الصادق (ع) است. واقعا در برابر این لطف و موهبت خدا که بهشتی را در زمین برایمان آفریده باید شاکر بود وحامد. ودرمقابل جا ماندن و از دست دادن این بهشت که در طول هفته یکبار سعادت جمع شدن در آن داریم واقعا تلخ می باشد. سپری شدن لحظاتی که می بایست در بهشت می بود، خیلی سخت و کُند و خسته کننده است اگر نتوان معادل و هم ترازو همسنگ آن لحظات را داشت.

خیلی تعجب می کنم از کسانی که براحتی از کنار این باغها می گذرند و سری به آنها نمی زنند و یا عده ای تنفس در این باغها را با چه چیزی عوض و به چه قیمتیمعامله می کنند و یا دیر می رسند و زود خارج می شوند؟