سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

تکنولوژی جاذبه پیام

image_pdfimage_print

هرپیام برای اینکه توجه مخاطب را به خود جلب نماید بایستی از جاذبه ای برخوردارباشد و مخاطب وقتی تحت تأثیر پیام قرار می گیرد که آن پیام از جاذبه خاصی برخوردار گردد؛ فلذا باید از تکنولوژی جاذبه پیام برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب استفاده کرد و پیام دهنده لازم است به انواع جاذبه های پیام آشنا بوده و در فراخور حال مخاطب از آن استفاده نماید، در این راستا جاذبه منطقی، جاذبه احساسی، جاذبه خنده و جاذبه ترس، از جمله ی آن جاذبه هاست. بطوریکه در جاذبه منطقی بطور مشخص و صریح مزایای پیام و اثرات و ویژگیها و نتایج آن مورد بحث قرار گرفته و از پرداختن به مسائل و موضوعات حاشیه ای، خودداری می شود. در این جاذبه عمده ترین دغدغه مبلغ، جلب مخاطب به خود دین است و از پرداختن به حواشی و تحریک احساسات افراد خودداری میگردد، ولی در جاذبه احساسی بر خلاف جاذبه منطقی، سعی در تحریک احساسات فرد و برانگیختن آن و رسیدن به مقصود، از این طریق است. هدف تبلیغ با جاذبه احساسی، برقراری ارتباط دین و مخاطب است، این جاذبه، احتمال درک بیشتر و بهتر پیام را برای مخاطب فراهم می آورد و ماندگاری بیشتری در ذهن مخاطب دارد و او را با دین درگیر می کند. و اما جاذبه خنده در زمره تبلیغاتی است که بهتر از همه شهرت یافته و در بین تبلیغاتی که به نمایش در می آید بیشتر از همه به یاد می ماند ولی علیرغم این اثر مهم، متأسفانه بدلایل مختلف از روش جاذبه خنده برای تبلیغ دین چندان استفاده نشده و در طول تاریخ مغفول مانده است و لازم است در عصر و در دنیای پیچیده کنونی، مبلغان دین از این روش استفاده کرده و مکانیسم لازم آنرا مطرح نمایند.