سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

جستجو…

image_pdfimage_print

در پاره ای موارد انسان در جستجوی فضایل و مکرمت های اخلاقی دچار اشتباه شده و به دلیل عدم آگاهی بر مسائل و امور دینی، راههای سختی را بر خود بر می گزیند که در بیشتر مواقع نتایج جستجوها، خیر و فضیلت مقطعی را عایدش می کند. در این زمینه، موارد بیان شده از حدیث امام جعفر صادق (علیه السلام) می تواند راهنمای خوبی بوده و سریعتر به مقصدمان رساند:
اگر در جستجوی خشنودی خدا هستی به پدر و مادرت نیکی کن.
اگر در جستجوی آسایش هستی ، پارسا باش
اگر در جستجوی آرامش و همدمی ، قرآن بخوان
اگر در جستجوی قدر و حسب هستی، آنرا در دانش بیاب
اگر در جستجوی عزت هستی، در صداقت و درستی بیاب
اگر در جستجوی روشنی قلب هستی، در اندیشیدن و گریستن بیاب
اگر در جستجوی رِقت قلب هستی، آنرا در روزه بیاب
اگر در جستجوی آسانی عبور بر صراط هستی، آنرا در دادن صدقه بیاب
اگر در جستجوی رستگاری می باشی، در تنهایی و عزلت ( ضد رهبانیت) بیاب
اگر در جستجوی روشنی رخسار هستی، آنرا در نماز شب بیاب
اگر در جستجوی توانگری هستی، آنرا در قناعت بیاب
اگر در جستجوی دوست داشتن مرگ هستی، آنرا در پیش فرستادن ثروت بیاب
و شما خواننده ی محترم اگر علاوه بر اینها در جستجوی باقیات الصالحات هستید، آنرا در انتشار این قسم مطالب بیابید که کپی آن بلا مانع است و نشر آن لازم.