سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

جوان و زندگی

image_pdfimage_print

ایام و لحظه های جوانی توأم با هیجان و نشاط و احساسات لطیف و گرایش به خوشیهای متفاوت اعم از پوشش بروز، تفریحات متنوع، حساسیت در مدل مو و ….می باشد.
در این دوران مبنای افعال و اعمال جوان بیشتر احساسات او بوده و خوشی و اتفاق افتادن آنچه دوست دارد، تنها خواسته او میگردد، و خیلی کم هستند در این مقطع به آینده و فردای خود اندیشیده و تدبیری کنند.
در این دوران رفتارهای هیجانی و شاید هنجارشکنی و گریز از امر و نهی و باید و نباید، بلند پروازی در نوجوان بروز پیدا میکند، چراکه نه در عالم کودکیست که خود را وابسته احساس کند و تبعیت نماید نه بزرگسال است که نگران عواقب کارهایش باشد، یک دوران کاملا بی مسئولیتی و بی هدفی.
آرزو و رویاها در اوج و از خط قرمزها و محدوده ها فراری، در حقیقت، جسور و سنت شکن.
اما در این مقطع با یک مدیریت کاملا ماهرانه و دقیق و ظریف از سوی اولیاء و مربیان و مسئولان میتوان یک زندگی موفق و الهی برای یک نوجوان پایه ریزی کرد و به این ترتیب او را در رسیدن به شعور و شناخت در مسیر زندگی و فلسفه بایدها و نبایدها رهنمون ساخت.
که اگر ازین مسیر به سلامت طی طریق کند و در سه شاخه مسئولیت فردی، اجتماعی، الهی، موضع خود را صحیح انتخاب کند هویتی مطلوب و محبوب برایش تکوین می یابد.

یکی از موارد مهمی که در این فصل از زندگی نوجوان باید مورد توجه اولیاء و مربیان قرار گیرد، شکوفایی حس مسئولیت پذیری اوست که برای این امر مهم سه روش بایست بکار گرفته شود:
»مدیریت کریمانه
»نظارت هدایت مدارانه
»بیان استدلال محورانه
مدیریت کریمانه یعنی کاملا شخصیت نوجوان محترم و گرامی داشته شده و از دادن مسئولیتهای حساس و خطیر، هراسی نباشد.
نظارت هدایت مدارانه یعنی در عین اینکه از هر حیث، نظارت دقیق بر رفتار و اعمال نوجوان صورت گیرد اما سترها و پوششها و ندیده گرفتنها در قبال ایراد و اشکالهایش حتما جزو شگردهای نظارت بوده و هدایت کاملا غیر مستقیم بر نوجوان اعمال شود، تا به درجه استقلالی که دوست دارد برسد و ازین مسیر بسلامت عبور کند.
بیان استدلال محورانه یعنی هرگونه احکام و شریعت و قانون و مقرراتی بر اساس استدلال و منطق به وی ارائه گردد. چون در این بیشتر مباحث عقلی برای او مورد پسند بوده و دوست دارد از جهت عقلی بتواند یک حکم را تجزیه تحلیل نماید.
پس مقطعی که آکنده از شور و هیجان و عقل و منطق است، با کمک و هدایت و همکاری اولیاء خانه و مربیان مراکز آموزشی، بطور آرام و با کاهش اضطراب و استرسهای بیرونی، بسمت مقطع مسئولیت پذیری و رعایت محدوده های زندگی سوق یافته و جوانان برومندی چون علی اکبرها می توانند وارد جامعه شده و نقشهای خطیر و مهم ایفا نمایند.
جناب علی اکبر(ع) در سایه زیباترین مدیریت پدرش حضرت اباعبدالله (ع) بمقامی باریافت که خَلقاً و خُلقاً شبیه جدش رسول الله (ص) گشت و آنگاه در صحنه کربلا حماسه آفرید.