سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

حجره انتظارجهت خونخواهی

image_pdfimage_print

برای هربرنامه مذهبی فلسفه و حکمتی تعریف شده است که منظور و مفهوم خاص خود را داشته  و می بایست  در آماده سازی و شرکت در آن برنامه، به آنها توجه نمود و از اهمیت آنها غافل نشد.

lll

مجالس عزای حضرت اباعبدالله نیز فلسفه و حکمتهای مخصوص خود را داردکه جهت بهره مند شدن از آن مجالس لازم است توجه و دقت بیشتری به این موضوعات گردد. مجالس عزاداری و جمع شدن در آن، بمنزله منتظر شدن در حجره جهت انتقام و خونخواهی آن حضرت می باشد. بعبارت دیگر مجلس عزاداری یعنی حجره انتظار برا ی خونخواهی.

در تحلیل این فلسفه مجالس باید گفت: انتظار به معنای آماده باش است که از ممیزه ها و آداب آن: توجه، توسل، عهد،  پیمان، انس، ارتباط، و بهره برداری و اهداف هماهنگ داشتن است. و منظور از آماده باش بودن یعنی زمینه سازی درفکر و عمل و درحقیقت تقدیر و تدبیر جدید و نیز مدیریت و تربیت مهره های کارآمد و چینش این مهره ها در جای مناسب که با کار کم بهره زیاد و حرکت و شور آفرینی ایجاد کنند.

از اثرات این انتظاربه:

صبر در برابر مشکلات و برخورد مناسب در برابر فتنه های غفلت زا و بصیرت در برابر شبهات مهاجم

میتوان اشاره کرد. در توضیح حجره نیز لازم به ذکر است که حجره”کلمه ای است دارای بار قرآنی  و یکی از سورهای قرآن هم بنام  حجراتمی باشد، در قرآن سه عبارت وجود دارد که ظاهرا هم معنی است اما باهم تفاوت دارند:

حجره ، بیت، دار

که حجره معنایی متفاوت دارد. حجره بمعنای فضا و محیط شخصی است که یک در داشته باشد، و اگر در فلسفه مجلس عزاداری حجره انتظار نهفته است، بعلت این است  که با شرکت  دراین مجالس ، گویا هر کس در حجره شخصی خود به انتظار خونخواهی حضرت اباعبدالله می نشیند و با وجود تفاوت در روحیات و توانائیها، همه یک هدف و یک درد در درون دارند و وجه مشترکشان :

انتقام و خونخواهی

است که در انتظارش بسر میبرند.

و موضوع خونخواهی موضوعیست که از اول تاریخ آدم ابوالبشر باکشتن هابیل توسط قابیل بوجود آمده و در هر زمان قابیل زمانی هابیل زمان را کشته و هابیلیان به خونخواهی از قابیلیان به انتظار نشسته اند، که در سال ۶۱ هجری هم امام حسین(ع) ثار آن زمان گشت و از آن زمان تاکنون همه به انتظار منتقم خون سید الشهداء در مجالس عزا شرکت می کنند، و ظهور پایان این انتظار و آغاز خونخواهی ابی عبدالله توسط حضرت مهدی(عج) و منتظران راستینش است که درمجالس با برسرزدنها و سینه زنیها توان و قدرت یافته و در ظهوربه انتقام و خونخواهی  با عنایت حضرت به پا خواهند خاست.

برگرفته ازمراسم دهه اول محرم ۹۴

                                              هیئت مشتاقان ظهور

 

 

مطالعه بیشتر