سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

حرکت با زمان در سیره رضوی

image_pdfimage_print

به لطف خداوند متعال در خاکی از خاک ایران زمین خورشیدی قرار یافته است که به جویندگان حقیقت امید ره یافتن می دهد و به دل ره یافتگان، رضا و سکینتی عطا می کند که همگی از رئوف و انیس بودن آن وجود تابناک حکایت دارد، لذا در مقابل این الطاف می بایست زانوی تلمذ زد و از حیات پر از ثمرش درسها آموخت.
با تورقی در حیات این بزرگوار و الگوگیری از ایشان، بسیاری از معضلات را می توان حل کرد و درحل مشکلات فکری نسل جدید نیز کمک نمود و فکر آنان را نظم بخشید. چنانچه خودشان می فرمایند: « ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین»« همانا امامت بدست گیری دین است و به نظام درآوردن امور مسلمین».
از جمله اموری که درسیره و روش امام رضا(ع) به چشم می خورد، توجه به زمان و مقتضیات آن است.ایشان تطبیق زندگی با زمان را بسیار مهم قلمداد کرده و در زندگی خویش توجه خاصی به آن می نمودند. مؤید این مطلب پاسخ ایشان به کسی است که در رابطه با نوع پوشش امام به ایشان معترض شده و چنین گفته بود: جدّ شما لباس وصله دار می پوشید ونان خشک می خورد اما شما لباس فاخری بر تن کردید؟ که حضرت ضمن اینکه لباس زیری خود را که از پارچه خشنی بود نشان میداد جمله قریب به این مضمون فرمود: مقتضای زمان جدم آن لباس بود و مقتضای این زمان این لباس.
باید توجه کرد که هیچگاه روح توحیدی و زهد و دینداری و رعایت شرع و احکام مستلزم کنار نهادن و دوری از مقتضیات زمان نیست، امروز عصری است که تکنولوژی در تمام نقاط زندگی بشر وارد شده و لازمه پیشرفت دینی نیز از جهاتی وابسته به استفاده از این تکنولوژیست، لذا می باید با مجهز شدن به آخرین سیستم تکنولوژی در صحنه دینداری و علی الخصوص تبلیغ دین وارد صحنه شد و دقت نمود که تزاحمها و تضادها بین مسائل دینی و تکنولوژی مشکل و مانعی ایجاد ننماید و باعث دلزدگی و دین گریزی جوانان نشود.
اینکه در افکار مردم مخصوصا جوانان ژنده پوشی و بیخبری و عدم استفاده از امکانات و تحریم نمودن آن سبب دینداری نمود یافته مساله ای بس خطرناک و در خور توجه است که باید افکار را از اینگونه آلودگیها پاک نمود و دین را بصورت تازه و پر بها و همراه با تکنولوژی و پیشرفتهای علمی و فرهنگی برای جوانان معرفی کرد.
یک نمونه دیگر بر این موضوع برخورد امام رضا (ع) با گروهی از صوفیان است، آنها خطاب به امام گفتند: «مردم به رهبری نیاز دارد که جامه اش مندرس و خشن و طعامش ساده باشد و بر الاغ سوار شود و از بیمار عیادت کند.» که امام با اشاره به زندگی با جلال و مکنت حضرت یوسف (ع)چنین فرمودند: « یوسف منصب پیامبری داشت، در مجلس فرعونیان بر پشتی های آنان تکیه می زد وای بر شما جز این است که از امام، قسط و عدل خواسته می شود؟ و اگر سخن گوید، راست گوید و اگر حکم کند، بر قاعده عدل و داد باشد؟ و اگر وعده کند انجام دهد». و در ادامه این آیه را تلاوت فرمودند:

«قُلْ مَنْ حَرَّم زینهاللهِ الَّتی اَخْرَجَ لِعِبادِهِ و الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزق…».

که بدین ترتیب هم مفهوم زهد را بیان فرمودند که چیزی جز ترک علاقه و دلبستگی به زیور و زینت نیست، و هم به سه اصل مهم در زندگی اشاره فرمودند:

عدالت، صداقت، وفای به عهد؛ که این شیوه یعنی ارائه علمی و مستدل بر کارها و عملکردها و تطبیق دینداری با زمان با حفظ تمامی شئون دین، امروز برای کسانی که در عرصه تبلیغ و تدریس معارف دینی فعالیت دارند الگویی تمام عیار است.