سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

حق آمدنیست و باطل رفتنی(۲)

image_pdfimage_print

و اگر تاکنون باطلها و باطل گرایان توانستند بر سرکشی و طغیان خود امتداد و استمرار بخشند، باید بدانند و بیدار شوند که سنت و قانون خلقت  که حقّ آمدنیست و باطل نابود شدنی” در کمین و مرصاد اینان است. پس اعتقاد حق هرگز در زمین ریشه کن نمی شود،  حتی اگر در ادواری حاملانش تضعیف شوند و در اقلیت قرار گیرند…

رفتن باطل ضرورت و حتمی و آوردن حق رسالتی عظیم بر دوش منتظران…زمینه سازی و طرح و روشن گری و تبیین با یک  انقلاب فرهنگی ، رسالت خطیری است که منتظران حضرتش با دگرگونی ارزشهای موجود باعث این انقلاب میشوند.

آری بردن باطل با به هم ریختن معیارها و ارزشهای غلط اساطیری انجام می یابد، و در اینراه باید ارزشهای حاکم را شناخت و اسلوبهایی که در سیر برطرف ساختن نیازهای روانی و روحی بکار برده میشوند ابطال  کرد و ارزشهای جدید و بحق را بایست جایگزین نمود.

نقش بینش منتظر در آوردن حق بسی فراتر از آن است که تاکنون به آن پرداخت شده است، چراکه بینش منتظر تنها راه دگرگونی ارزشهای موجود است و تا این بینش، ابتدا نسبت به خویش و فهم جایگاهش در هستی بعنوان خلیفه الله دگرگون نشود، نظام هستی را متضاد با خواسته های خود دیده و حسّ بی واسطگی خود از وحی، او را از انقلاب و نابودی باطل و آوردن حق بی نیاز خواهد ساخت.

اما منتظر واقعی با آگاهی از وجود پیچیده اش توقعش را از خودش بالا میبرد و ارزشهایش را در معرض تحول قرار می دهد و دیگر تنوع و لذت و حتی به رفاه و امنیت نیز دلبسته نمی شود، چراکه باطل هم می تواند چنین مکانیسمهایی برای ثباتش بکار گیرد. منتظر می داند که وجودش تنها با اینها سازگار نیست و ناگزیر از حرکت و تلاش و مبارزه با باطل است.

منتظر با شناخت حق است که از شر عمل انعکاسی رهیده و با عمل انتخابی، خود را در معرض رحمت خاص و عنایت ویژه حضرتش قرار می دهد. منتظر با جبرهای ورود کرده از باطل، آزادی های خود را می یابد و آزادی را در عین محدوده سازی بر خود، می آفریند.

حق و هدف داری جهان هستی، منتظر را در سرنگون ساختن هرآنچه که جهان را از این هدف عظمی بازدارد مصمم نموده و سرود «انّی ذاهب» را در آوردن و برگرداندن حق به جایگاهش عاشقانه می سراید و از زمان و فرصت ،جهت پیشرفت و ترقی و رسیدن به آینده ایده آل  به عالیترین وجه ممکن بهره برادری می کند. و این همانا نابودسازی مرحله به مرحله باطل بوده و آماده سازی برای آوردن حق…

 

«وقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ  إِنَّ الْبَاطِلَ کاَنَ زَهُوقا»

«و بگو حق آمد و باطل نابود شد، همانا باطل نابود شدنیست»

ادامه دارد….