سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

حق آوردنیست و باطل رفتنی (۱)…

image_pdfimage_print

«وقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ  إِنَّ الْبَاطِلَ کاَنَ زَهُوقا»

«و بگو حق آمد و باطل نابود شد، همانا باطل نابود شدنیست»

m22

و این پایان انتظار مشتاقان ظهور است، پایان کشمکشها و نزاعها واتمام زمانی که امری عیانتر از باطل و مخفی تر از حق نبود، پایان  درگیریهای حق و باطل در طول هزاران هزار سال که بشر را در پی رسیدن به این مقطع از زمان امیدوار نگهداشته است. امید به آمدن حق و نابود شدن باطل از صحنه روزگار…. 

جامعه منتظر و مشتاق برای رسیدن به حق و حقیقت ونابودی باطل تلاش می کند و این تلاشها مرهون آموزه های نبوی و علوی و گستره و غنای اندیشه های ناب اسلامی است که باطل را بسمت نابودی میکشاند و جامعه را برای رسیدن حق آماده می نماید.

چشم انداز، برنامه محور بودن و  تلاش  منتظران و هر سه در بستر معرفت، نتیجه تلاشهای نبیّ اکرم (ص) می باشد که از اول کام امتش را با انتظار گشود و روح و جان این امت را با رایحه کلامش آشنا کرد که:

«افضل اعمال امتی انتظار الفرج»

  • انتظاری که پویایی دارد و حرکت، انتظاری که همیشه با شور، شوق، آرزو و امید همراه است…
  • انتظاری که با نابودی لحظه به لحظه باطل، آنرا از عضو عضو پیکر جامعه می زداید و حق را آشکار می کند…
  • انتظاری که استعدادها و پتانسیل بحق و زیبای منتظران را آن به آن آشکار میسازد …
  • انتظاری که ابزارش حق است و دشمنش باطل…
  • انتظاری که آگاهی و بصیرت افزا و حق شناس و باطل زداست…
  • انتظاری حماسه ساز و شور آفرین، نه توهم زا و تخدیر گر…

و اینهاست که  همگی  مسیر تحقق فرج و آمدن حق محض و عدالت گستری در جهان را هموار ساخته و باطل و باطل گرایان را به انهدام و نیستی می کشاند، چون “بقاء” ویژگی لا ینفک حق است و این باطل است که از بین رفتنی است…

۱۷_۸۱

«و بگو حق آمد و باطل نابود شد، همانا باطل نابود شدنیست»