سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

حلول حقایق و انقلاب درونی

image_pdfimage_print

در پاره ای از مواقع، انسان با مشاهده یک حقیقت چنان منقلب می شود که این حقیقت در تمام راه و رسم و باورهای قبلی تأثیر گزارده و یک تحول قابل توجهی در انسان بوجود می آورد.این تأثیر آنی که با حلول یک حقیقت ایجاد می شود، ناخوآگاه نقش سرنوشت سازی در زندگی فردی و اجتماعی انسانها دارد.
برای شفاف گشتن موضوع و عدم التقاط با مباحث دیگر این نکته قابل ذکر است که بدون شک دراعتقادات اسلامی، متحول شدن و تغییرحالت قلب و تسخیر آن به اذن الهی بدست ائمه اطهار(علیهم السلام) می باشد که بدون تصرف آن بزرگواران هیچ قلبی شکافته نشده و رنگ حقیقت بخود نمی گیرد. نمونه بارز این شأن امام، جریان زندانبانهای امام حسن عسگری (علیه السلام) است که هرکدام حتی سنگدلترین آن هم تحت تأثیر رفتار و عملکرد امام در زندان قرار گرفتند و منقلب شدند و ازاذیت و آزارایشان منصرف گشتند واز مسیر انحراف به لطف ایشان بازگشت نمودند.
در روزگار غیبت نیز بی شک برای هرکسی نوعی از این جریانات اتفاق افتاده است، اما آنچه مهم است پایداری این تحول و ثبات قدم در عقیده و عمل است.
با این دیدگاه در سالروز ولادت امام حسن عسگری (علیه السلام) به سراغ کلام خود ایشان می رویم که فرمودند:
«نحن کهف لمنْ التجأ الیْنا و نور لمن اسْتضاء بنا و عصمه لمن اعتصم من احبنا کان معنا فی السنام و من انحرف عنا فإلی النار…»
با توجه به این کلام نورانی،
ایجاد رابطه براساس پناهندگی بوسیله معرفت به آن بزرگواران با باور قلبی به پناهگاه بودن ایشان و طلب دستگیری علمی و عملی در این رابطه
نورانیت یافتن بوسیله آن بزرگواران که برطرف شدن هرگونه هراس و وحشت و ترس از ظلمت فتنه ها و سختی راه، محصول این نورانیت بوده وحاصل نخواهد شد مگر با برطرف نمودن رذایل اخلاقی
تحت هدایت ایشان قرار گرفتن وعصمت از گناه با توجه و توسل دائمی و اعتصام به حبل آن بزرگواران
و تحکیم روابط با امام مهربان بر اساس حب و بغض؛ در واقع قلب خود را تحت تصرف امام قرار دادن است و در سایه این رابطه ها با امام است که حقایق یکی پس از دیگری بر انسان بروز و نمود یافته و تحول ولوی و اجتهاد و پویش و درس گرفتن از پدیده ها در انسان شکل می گیرد و امام معصوم با ولاء تصرف خود قلب انسان را منقلب کرده و تمامی باورها و اعتقاداتش را تنظیم می فرماید و بدین سان انسان توفیق اطاعت و معیت امام را یافته و در نتیجه قلب انسان همیشه به لطف امام معصوم در تحول دائم و در مسیر سعادت خواهد بود.
اما برعکس کوتاهیهای انسان نسبت به اهل بیت(علیهم السلام) این تحول را زودگذر و اعتقادات را مورد آسیب قرار می دهد کوتاهیهایی از قبیل:
• بی توجهی به کسب معرفت در رابطه با امام(عدم امام شناسی)
• بی توجهی به اوامر و نواهی امام
• کم عمقی در مسائل دینی و عدم مطالعه و تحقیق در معارف دینی
• پناهنده شدن و اولویت قرار دادن پناهگاه امام فقط در هنگام مریضی و مشکلات دنیوی
• نگاه استقلالی به خود در توفیق کار خیر
• اتفاقی پنداشتن واقعیات پیرامونی و عدم تفکر در مورد آنها
• عدم دقت در حب و بغضها و عدم تصحیح حب و بغضها