سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

حماسه قدم ها و مانور قلم ها …

image_pdfimage_print

همزمان با حماسه و راهپیمائی بی نظیر اربعین که با حضور بیش از بیست میلیون زائر پر شور و شوق آغاز شده بود. قلم ها نیز در ثبت و گزارش حتی لحظه به لحظه ی این همایش بزرگ حرکت خود را آغاز نمودند و روایتگر این صحنه ها و حال و هوای این جریان شدند که علیرغم اتمام این مراسم عظیم، هنوز هم این روایتگری ادامه داشته که امید دشمن را از بایکوت شدن این سلسله برنامه ها به نا امیدی تبدیل کرده است، و از همه مهم تر این که با اتمام این برنامه، هر زائر خود راوی دست اول جریان شده و به خیل روایتگران پیوسته است؛ که این روایت، روایتی از قلب جریان و از هرآنچه در حداقل یک دهه با آن نفس کشیده است می باشد، که در بیشتر فضاهای مجازی با تصاویر ویژه به نمایش گذاشته می شود …

روایتی از عاشقانه ترین لحظه ها و ماندگارترین ساعت ها و بی وصف ترین حالت ها و بی مثال ترین مهمان نوازی ها و در سرمای آذر، بیرون خوابیدن ها و خلاصه، روایت تماماً از ” ترین هاست‎”

یاری رساندن زائران به یکدیگر در این روزها حتی خم گشتن و پلکان شدن برای سوار شدن پیران به پشت ماشینها تا ارائه رمز ” Wi-Fi ” به زائران …

اگر بگوئیم مسلمانی موج می زد، گزاف نیست؛ باید آنجا می بود و شور و عشق را تماشاگر می شد و آنگاه راوی دیداری و شنیداری …

قطعاً اتمام این مراسم برای آنان که توفیق زیارت اربعین داشتند بسیار سخت است اما هر دیداری ناگزیر از خداحافظی است …که امید می رود با ورود اربعین و عاشقانه هایش در متن زندگی این زوار و حماسه گران، راویان و ناقلان متعددی برای گزارش ” تمناهای دل برای ظهور “ تربیت و آماده گردد …

که اربعین نکته آغاز این معناست و سرمنشأ عزیمت به این هدف …

قطعاً کلام و نوشتار و حکایتگری شاهدان این جریان عظیم گواراتر است بر تشنگانی که هم چنان عطش زیارت اربعین بر لبانشان به امید زیارت اربعین ۹۴ نقش بسته است …

بسم الله زائر عرش خدا …