سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

حوادث اجتماعی ، پزشکی اجتماعی و فقر معرفتی

image_pdfimage_print

این طبیعی است که در هرکشوری بعد از اتفاقات پیش بینی نشده و حوادث ناگهانی و ناگوار، موجی از اظهار نظرها و تحلیل ها و مباحثات پیرامون آن واقعه، ایجاد شود و همه اذهان را درگیر موضوع نماید، اما این موضوع مقاله ای که در پیش روی شماست نمی باشد، بلکه آنچه که مورد اعتنای این مطلب است، حفظ انسجام و وحدت و همبستگی و مشارکت بعد از وقوع حادثه هاست.
حادثه ناگوار و بسیار دلخراش که اخیرا در منا و در فصل حجّ برای حاجیان و مسافران عزیز بیت الله الحرام ایجاد شد و کشور عزیز ایران نیز جمعی از حجاج خود را در این حادثه از دست داد، قطعا حادثه ای است که هنوز هم در باورها نمی گنجد، اما حقیقت تلخی است که همه را در کشور به سوگ نشاند. این رویداد تلخ مثال بارزی است برای باز شدن وتشریح موضوع این مقاله. بطوریکه در پی این جریان، سخنها و تحلیها و ریشه یابی حادثه و علت یابی این واقعه شروع شد و چنانچه در مطلع کلام نیز اشاره گردید تا این حد هم طبیعی است و هم تا حدودی مورد انتظار. لیکن مباحثی که آنهم بیشتر در فضاهای مجازی بچشم میخورد بسیار دردناکتر از این واقعه بروز و ظهور می یابد. باید توجه داشت که عکس العملهای ضد دینی وانتشار اخبار کذب و شایعات آنچنانی و سبّ و لعن وانتقاد از نظام و ایرادگیری به احکام الهی و زیر سوال بردن تکلیف مهم و حیاتی حجّ ، همه و همه نه تنها مشکلی از مشکلات بوجود آمده را حل نمی کند، بلکه با ایجاد تنش و افتراق و سوء برداشتهای فردی و جمعی به سلامت روحی جامعه لطمه و آسیب اساسی می زند.
سلامت روحی و روانی جامعه مسأله ای بسیار حایز اهمیت است که در مقایسه با سلامت جسمی شاید مهمتر از آن نیز جلوه نماید. سلامت اجتماعی یک جامعه تنها با عدم وجود افراد سرطانی یا ریشه کن کردن تب و بیماریهای عفونی و وجود تجهیزات پزشکی بروز و پیشرفته قابل تأمین نیست، بلکه آنچه بیشتر نقش دارد رفاه و آرامش فکری و روانی حاکم بر جامعه است. تشویش اذهان و تخریب اعتقادات در جامعه علی الخصوص بعد از پیش آمد حادثه ای، سلامت جامعه را به خطر انداخته که این بیماری بیشترین تهدید را برای هلاکت جامعه اسلامی در خود دارد.
سلامت اجتماعی موضوعی است که برای سایه افکندن آن در جامعه ، باید همگان بعنوان پزشک اجتماع در صحنه بوده و از ورود آسیبها و ویروسها جلوگیری و در صورت مشاهده چنین حالت مزمنی برای طبابت و درمان دست بکار شوند.
صد افسوس که امروزه رسانه ها و فضاهای مجازی موج سومی در افکار و اذهان راه انداخته و بیشترین تاثیرها را داشته و نگرش و عملکرد افراد را تحت الشعاع خود در آورده است؛ تا جائیکه قدرت تصمیم گیری و اراده و اختیار را هم گاها سلب و تحت سیطره خود قرار می دهد.
پزشکی اجتماعی سیستمی است که بین روح و جسم و اجتماع پیوند زده و با افزایش این پیوندها همبستگی و مشارکت و وحدت جامعه افزایش یافته و آنرا دربرابر هجمه های دشمن به سدی مقاوم تبدیل میکند و از نفوذ افکار غلط و ضد دینی محافظت می نماید که برای کارکرد مناسب این تیم پزشکی هرچقدر معرفت دینی افزایش یابد به همان نسبت سلامت اجتماعی جامعه نیز ارتقاء خواهند یافت.
متاسفانه دشمنان دین برای از بین بردن این سلامتی، بسیار دقیق و هوشمندانه فکر می کنند و می اندیشند و تصمیم می گیرند، که این از جمله نگرانیهایی است که باید مورد اعتنا و توجه قرا گرفته و برای خنثی نمودن طرفندها ی آنان همه در قالب تیم پزشکی اجتماعی هوشیار و آماده باش بوده و از هجوم وحرکت سیل مانند آنها ممانعت گردد.چرا که زدایش باورهای دینی که توسط این کانالها انجام می یابد تا جاییست که انسجام اسلامی جامعه را دچار اضمحلال نموده و راه را برای تسلط بیشتر دشمنان باز می کند.
رسانه ها و محیطها ابزاری است مانند سایر ابزار، با این تفاوت که تاثیرش غیر قابل انکارمی باشد و این قدرت رسانه ای، نباید دست دینداران و معتقدان به ارزشهای انسانی و اسلامی را ببندد و همه فضاها در اختیار دشمن گذاشته شود، بلکه باید توسط اهل فن در جهت پیشبرد اهداف اسلامی و کاهش آسیبها بکار بر ده و برنامه ریزی همسنگ و هم وزن بلکه وزین تر از آن انجام یابد.
درد و فقری که بر تئوری پزشکی اجتماعی سایه افکنده و مقاومت افراد بیمار را هم در مقابل درمان دو چندان می کند، ، باید با کسب و فهم معارف دینی و کشف عوامل پیوند قواها در اجتماعات اسلامی ، از بین برود و با شروع معالجه عمومی در فضاهای عمومی، عوامل تفرقه و شبهه افکن و دین زدا و ارزش زدا را که همه هدف دشمن می باشد، کاهش داده شود.
گاها دیده می شود حتی برای آگاهی دادن افراد، مطالبی ویروسدار و ضد دینی نشر و شیوع پیدا می کند که بیشتر از آگاهی دادن این مضرات گریبانگیر جمعها می شود و هدف و نوک حمله دشمن هم در این مسائل است و مقصود او نیز همین انتشار است، که می بایست از نشر و تکثیر برخی از مطالب هم هر چند به قصد آگاهی و اطلاع رسانی باشد، جلوگیری بعمل آورد و امنیت فکری و آسایش روحی و ذهنی افراد جامعه را فراهم، علی الخصوص تسکینی برای داغداران حوادث شد.
پس راهکارهای اساسی در مسیرمقابله با ازبین رفتن انسجام و وحدت و ارزشهای اسلامی در همه مقاطع علی الخصوص در حادثه ها و فتنه ها وجود دارد از جمله:
۱- تقویت معرفت دینی
۲- ورود آگاهانه به فضاها و رسانه ها
۳- ای فای نقش در قالب پزشک اجتماعی در صورت مشاهده بیماری
۴- هوشیاری و جلوگیری از نشر و انتشار شایعات و اخبار کذب و ضد دینی درفضاهای سایبر و رسانه های دیگر
امید است در تامین بیش از پیش سلامت اجتماعی جامعه و حل مشکلات و رویارویی منطقی و صحیح در برابر حوادث کوشید و جامعه ای سالم برای ظهورو از راه رسیدن موعود و منجی عالم فراهم نمود و طوری زندگی کرد که اگر قرار بر نگاه به پشت سر شد، کوتاهی و غفلت و کم کاری وپشیمانی مشاهده نشود و شرمندگی در برابر صاحب عصر و زمان حضرت ولیعصر(عج) ایجاد نگردد.