سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

خانه سوم

image_pdfimage_print

خانه سوم بهترین خانه است و هرکس که به آن وارد شود و در آن سکنی گزیند فرح و شادی و سرور نصیبش می‌گردد و این خانه نقش اساسی در طهارت و نظافت فرد ایفا می‌نماید.
حضرت امام جعفرصادق (علیه السلام) در روایتی “حمام”را خانه سوم نامیده و حضرت علی بن ابیطالب امیر مؤمنان (علیه السلام) حمام را بهترین خانه‌ها می‌داند که در آن انسان به یاد آتش جهنم می‌افتد و چرک بدن زائل می‌شود.
با عنایت به این روایات و روایات دیگر می‌توان گفت که چون حمام و استحمام در تأمین طهارت جسمی و ظاهر فرد وزدودن کثافات و چرک و نجاسات، بسیار مؤثر بوده و معمولا به عنوان محل ریختن آب بر اعضای بدن می‌باشد، در فرهنگ و تمدن اسلامی و در آئین اسلام دارای جایگاه والایی است و آنچنان اهمیت دارد که در فقه اسلامی برای آن آداب و سننی ویژه مطرح شده است.
همچنین در تمدن اسلامی معماری حمام و نوع ساخت آن خیلی مورد توجه بوده بطوریکه می‌توان گفت ساختمان حمام در دیر زمان دارای چهار قسمت بوده است که قسمت اول به منظور تعویض البسه بوده است که امام جعفر صادق (علیه السلام) در روایتی می‌فرمایند: هنگامی که به حمام وارد شدی چون لباس از تن میکنی بگو: خدایا نفاق را از من دور کن وبر ایمان، ثابتم گردان؛ و قسمت دوم حمام به منظور تنظیف بدن از زوائد استفاده می‌شود که در ادامه روایت حضرت می‌فرمایند: وقتی وارد این قسمت شدی بگو خدایا از شر نفس و آزار او به تو پناه می‌برم؛ و در قسمت سوم حمام کار اصلی استحمام یعنی دور کردن چرک و نظافت عمومی بدن انجام می‌گرفته که حضرت می‌فرمایند: وقتی به این قسمت حمام وارد شدی بگو: خدایا پلیدی و نجاست را از من دور گردان و قلب و بدنم را پاک گردان؛ و بالاخره در قسمت چهارم و نهایی حمام، آب کشی نهایی بدن انجام می شده است که حضرت می‌فرمایند: در این بخش بگو: از آتش جهنم به خدا پناه برده و از او تقاضای و مسئلت بهشت را می‌نمایم.
در پایان روایت حضرت امام جعفرصادق(علیه السلام) می‌فرمایند: چون بعد از فراغت از حمام خواستی لباست را بپوشی بگو: خدایا مرا با تقوا بپوشان و از سقوط نجات ده.
این روایت حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) پیشوای معصوم را شیخ صدوق(رحمه الله علیه) در کتاب فقیه خود نقل کرده است.