سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

خطرات تصمیم گیری غلط و نابجا

image_pdfimage_print

انسان با تصمیم های خود زندگی می کند و این تصمیم ها هستند که انسان را سعادتمند یا شقاوتند می نمایند و با تصمیم ها انسان به تلاش و کوشش می پردازد. وقتی انسان برای انجام کاری تصمیم می گیرد، روح و روان و جسم او به آن امر مشغول می شود و از نظر روحی بدان امر احساس وابستگی می کند و در برابر مخالفان به موضع گیری می پردازد.همچنین فرد از نظر جسمی و مادی نیز بخشی از انرژی، وقت و هزینه خود را به برآوردن آن اختصاص می دهد، فلذا انسان بایستی در تصمیم گیری خیلی تلاش و دقت کند و تصمیم صحیح و درستی بگیرد، چراکه تصمیم نگرفتن از تصمیم نابجا خیلی راحت و آسان و کم هزینه است و برای تغییر تصمیم باید مراحل پیچیده ای را طی نمود؛ بطوریکه نشان دادن فرجام مسیر انتخاب شده، تلاش برای اصلاح و تجدید نظر در اندیشه، سست کردن تصمیم گرفته شده، تغییر عادت فرد در اجرای آن تصمیم، از سخت ترین مراحل کار است و نیز توضیح و تبیین هدف جدید، مقایسه تصمیم جدید و آثار و نتایج آن با تصمیم پیشین از دیگر کارهایی است که در تغییر تصمیم بایستی لحاظ شوند، و این مرحله مستلزم قدرت و استعداد فوق العاده ای است که چه بسا افرادی در همین مرحله با شکست روبرو شوند.
علاوه بر اینها جوشش حس پشیمانی از گذشته، جوانه زدن شوق و رغبت برای گرفتن تصمیم جدید و سرانجام قطع ارتباط کاری و روانی با یارانی که در اجرای تصمیم قبل همراه خود بودند، همگی از مراحلی است که برای جایگزین ساختن تصمیم جدید بجای تصمیم پیشین، باید پیمود. و در خاتمه باید دانست که پس از پایان یافتن موفقیت آمیز این مراحل، جبران فرصتهای از دست رفته و باز تولید وقت و انرژی مادی و معنوی که صرف اجرای تصمیم پیشین شده بود، ممکن نیست.

با این وصف باید در تصمیم گیری خیلی دقت و توجه کرد و به آداب آن عمل نمود که دوراندیشی و مشورت قبل از تصمیم گیری از جمله آن آداب است. به نظر شما آداب دیگر چه می تواند باشد؟