سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

خیز و بار دگر از غم عاشورا بگو…

image_pdfimage_print

السلام علی ولی الله و حبیبه‌، السلام علی خلیل الله و نجیبه‌، السلام علی صفی الله و ابن صفیه‌، السلام علی الحسین الشهید، السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات…


اربعین دریای انسانیت و کمال است، که در آن گوهر هایی قابل یافت است که غواص ماهر می‌طلبد و هر کس به فراخور حالش، برداشتی می نماید و بر اساس آن داوری…
آری…

اربعین، روز باز کردن چشم‌ها برای دیدن و دریافت حقایق است…
اربعین گاه رویشها و زمان لبیکهاست…
اربعین زمان سرافرازی و پیروزی و ریختن شرنگ شکست در کام یزیدیان است…
اربعین انتهای اسارت مظلوم و آغاز اسارت ظالم است….
اربعین نکته عزیمت دسته جمعی جهت کمال و جاودانگی است…
اربعین تلاقی اسارت با شهادت و گزارش اسرا به شهداست…
اربعین روز بیعت با صیقل خورده ها و خوبان است…
اربعین زیارت است و همراهی و همدلی و همردایی…
اربعین همیشه «راهرو» و عاشورائی ماندن است…

و تاکنون راز و سر اربعین آشکار نشده و ما همچنان منتظریم…

قطعاًاینروز هیچگاه فراموش نشده و مصیبت عظمای شهادت امام حسین(ع) تا ظهور و انتقام آخرین ذخیره الهی دلها را جریحه دار نموده و تجدید سالانه این وقایع دل انسانها را از خواب غفلت بیدار می نماید …
امیداست خداوند متعال سیلاب اشک را از چشمهایمان جاری ساخته تا در پرتو این گریه ها حیات حسینی از سرگیریم و راه رشد و کمال و کار زینبی در پیش...