سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دائم الوضو بودن

image_pdfimage_print

یکی از آسانترین مؤثرترین راهها برای حفظ طهارت ظاهری و باطنی وداشتن رقّت قلب، دائم الوضو بودن است. وضو علاوه بر اینکه برای ادای فریضه نماز از واجبات است و انسان قبل از اقامه نماز بایستی وضو بگیرد، در سیر و سلوک باطنی بسیار مؤثر و مهم می باشد؛ چنانچه حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) می فرمایند:«هرکس وضو بگیرد و نام خدارا بر زبان آورد، تمام بدنش طاهر می شود و وضو روی وضو(تجدید وضو)، کفاره گناهان بین دو وضو است» و نیز مفضّل بن عمر از امام صادق (علیه السلام) چنین روایت کرده است : «کسى که وضوى خود را براى غیر نماز تجدید کند، خداوند متعال توبه او را بدون آنکه استغفار کرده باشد، تجدید نماید»؛ فلذا شایسته است مؤمن طوری خود را عادت دهد که با هردفعه دست و صورت شستن، به نیت وضو، وضو گرفته و همواره در حال وضو باشد، که داشتن این حال در ادای نماز در اول وقت و انس با قرآن در هرمکان و فضا و شرایط خیلی مؤثر است، بطوریکه در یک تحقیق میدانی بین جوانان، روشن شد که عامل مهمی که در ادای نماز در اول وقت نقش اساسی دارد، دائم الوضو بودن است، بعبارت دیگر بعضی از جوانان علیرغم میل و علاقه داشتن به اقامه نماز در اول وقت، وضو نداشتن و وضو گرفتن برای نماز را عامل تأخیر درادای فرایض تلقی می کنند و کفش و جوراب درآوردن و مهیای وضو در اذان ظهر و مغرب را برای خود کار شاقّ دانسته و اقامه نماز بعد از فوت اول وقت آن و اقامه نماز در منزل را بخاطر راحتی آن، ترجیح می دهند و از برکات نماز اول وقت، و حضور در مساجد برای اقامه نماز جماعت، محروم می شوند. پیامبر خدا(ص) در سفارش به علی (علیه السلام) می فرماید: ای علی سه چیز درجه است، سه چیز کفاره، سه چیز مهلک و سه چیز نجات بخش ؛آن سه چیز که درجه می باشد یکی گرفتن وضو در هوای سرداست، دوم انتظار کشیدن نماز،سوم شرکت کردن در نمازهای جماعت در شبانه روز.
انس بن مالک گوید: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود: اى انس همیشه با وضو باش که خدا عمرت را دراز کند، و اگر توانستى در طول شبانه روز با وضو باشى این کار را بکن، زیرا اگر با وضو بمیرى شهید محسوب شوى‏.
علاوه بر اینها دائم الوضو بودن، توفیق خدا برای انجام واجبات و پرهیز از گناهان را جلب مینماید از امام صادق (علیه السلام) نقل است که فرمودند: هر کس وضو بگیرد و به بستر خواب رود، بسترش به هنگام خواب مانند جایگاه سجده او خواهد بود» و جوان دائم الوضو همواره در حال مراقبه بوده و در اثر این مراقبت، به محاسبه و معاتبه نیز عمل خواهد نمود و در این وانفسای روزگار از گوهر جوانی بهره مند خواهد شد.