سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دادو ستد محبت

image_pdfimage_print

ایام تعطیلات نوروزی و دید و بازیدها فرصتهایی برای دیدارهای خانوادگی و دوستانه و فامیلی است، گاهی ممکن است در برخی از این دیدارها هدیه های عیدیانه و پیشکشی رد و بدل شود، که موجب شادی دلها و افزایش محبت و کاهش کدورتها میگردد.
هدیه ها معمولا به تناسب موقعیت و فرد هدیه گیرنده انتخاب می شوند ونشانگر احساسات هدیه دهنده می باشد. اهمیت هدیه در ارتباطات خیلی بیشتر از آن است که به نظر میرسد. یک هدیه ممکن است امید بخش باشد و یا برعکس، می تواند بجای افزایش محبت، درد افزا شود، یک هدیه می تواند احساسات مثبت درروحیه گیرنده بوجود آورد لذا در مورد هدیه باید نکاتی رعایت شود که حکمت و فلسفه هدیه را نشان دهد، نکاتی از قبیل:
کادو پیچی مناسب و باسلیقه و استفاده از کاغذ کادوی تازه(اگر هم بسراغ کاغذ کادوهای استفاده شده می رویم دقت کنیم تا مچاله شده نبوده و نام و نشانی از فرستنده قبلی روی آن کاغذ نباشد)
کندن برچسب قیمت یا فاکتور خرید
رنگ و لعاب مناسب حال هدیه گیرنده
توجه به سن و سال طرف مقابل برای انتخاب هدیه
 توجه به میزان پسندمان در هدیه انتخابی با توجه به اصل: آنچه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند…
غافلگیر کردن هدیه گیرنده (همیشه صرفا عوض بردن هدیه و جبران هدیه های گرفته شده، محبت آور نیست، مهم هدیه دادن است آن هم ناغافل و سوپرایز کردن طرف)
به موقع تقدیم نمودن هدیه
هدیه داد وستد محبت است و نوعی تعامل، که اگر در این باب بازخوردی دیده نشود به یک کار اجباری و تحمیلی تبدیل شده و اثرات خود را از دست خواهد داد، خوشنودی و نشاط حاصل از هدیه دادن و هدیه گرفتن پیوندها را تحکیم نموده و ابزاری برای بیان احساسات درونی فرد است که اگر اغراق نباشد بصورت یک نیاز می تواند مطرح گردد حتی برای هدیه دهنده. موفقیت در این دادو ستد، راز و رمز ایجاد و تقویت ارتباطات است.
و چندان بی ربط نیست که گفته شود:

چه زیباست که با شریک نمودن دیگران در شادیها و شریک دیگران شدن در غمها، و هدیه دادن و گرفتنهای بی توقع، زندگی آرام را به همدیگر هدیه کنیم.