سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

“داستان پدر و پسر زمان حضرت موسی”

image_pdfimage_print

در زمان حضرت موسی پدر و پسری زندگی می کردند که پدر از پیروان فرعون و پسر از پیروان حضرت موسی بود و ایندو هر کدام پیرو دین وآیین خود، روزگار می گذراندند، تا اینکه زمان حسّاس رویارویی موسی و فرعون فرا رسید در این رویارویی شدید قوم حضرت موسی از دریا گذشتند؛ ولی این پسر که پیرو حضرت موسی بود همراه لشکر فرعون در دریا غرق شد، چون در زمان غرق فرعون این پسر به دیدار پدر گمراه خود رفته بود.
همین که خبر غرق این پسر به آن حضرت رسید، فرمودند خدا رحمتش کند او هم عقیده پدرش نبود ولی وقتی عذابی برای بدان می رسد کسی هم که با آنان همنشین است نمی تواند از خود دفاع کند.
——————-
کانون خانواده گرامی ترین بنیان ها و زمینه ساز حفظ شخصیت فرد می باشد و عامل مؤثر در ایجاد تعادل روانی و نشاط روحی است.خانواده زمینه ساز پویایی اقتصادی و عامل انتقال فرهنگ و ارزشها به نسل بعدی است و برای تقویت این کانون عظیم و موثر بایستی ارزشهای آن شناسایی شده و تقویت گردند.
احساس تعلق یکی از ارزشهای مهم کانون خانواده بوده و باعث تقویت آن می گردد و این احساس تعلّق به این معنی است که هر کدام از اعضای خانواده احساس کنند که سایرین به او علاقه دارند و به حریم شخصی او احترام می گذارند، در هنگام تصمیم گیری نظرات احساسات و نیاز های او در نظر گرفته می شود.
حال با توجه به اهمیت و تعریف احساس تعلق در کانون خانواده بایستی گفت که رفتن به تعطیلات خانوادگی و گذراندن وقت در کنار سایر اعضای خانواده در میان آنها تعلق ایجاد می کند و حفظ آداب و سنن ویژه ، مایه تمایز خانواده ها از یکدیگر است و احساس تعلق را به خانواده تزریق می نماید.