سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دربانِ دل

image_pdfimage_print

چشم دربان دل است….
این دربان زمانی که در کار خود موفق میشود و سربلند میگردد،دل نیز در کمال آرامش در جایگاهش قرار می یابد، بی هیچ تب و تابی و بدون هیچ گزندی… در آن لحظات آرام اگر دهها وصدها دشمن به آن یورش برند دریغ از روزنه و منفذی، که اصلا بتوانند از کنار آن دربان عبور کنند
برای سر بلندی این دربان لایق یک مورد اهمیت بسزایی دارد: نقصان نگاه با فرو هشتن آن.
برعکس تمامی دربانها و محافظ ها که باید با تیزبینی و به قول معروف چهارچشمی مراقبت نمایند،لازمه این مورد اینکه باید چهار چشم را هم که شده، از تیزی و حیزی و خیرگی خلاص کرده و از بعضی چیز ها بگذرد تا بتواند دربان خوبی برای دل باشد.
امیر مؤمنان علی (علیه السلام) میفرمایند:« اگر مراقبت از چشم شود برتری های انسان افزونی پیدا میکند».
اگرشاعر می گوید:زدست دیده ودل هر دو فریاد… در اینجا میتوان چنین نوشت:
زدست دیده ، دل کن آه و افغان ازآنچه او نشاید دید، می باشی پشیمان
از چرخش نگاه به محیط پیرامون نباید غافل شد،که حتی نیم نگاهی حساب نشده وکنترل نشده، قرار دل بی صاحب را از بین میبرد و عواقب سوء را در پی خواهد داشت؛ نگاههای کنترل نشده ای چون:
نگاه به امانت مورد حمل و سپرده شده
نگاه تمسخرآمیز
نگاه از در نیم باز به منزل همسایه
نگاه مخفیانه به حریم های شخصی افراد (اس ام اس، کیف، پستوی منزل ….)
نگاه به ریخت آنهایی که به تمدن برهنگی قدم گذاشته اند
نگاه و خیرگی به بوفه ها و وپرده های منزل مردم
نگاه حسرت
نگاه غیرضروری به ویترینهای فروشگاهها و بوتیکها
نگاه استقلالی به نامحرم (و بدتر زمانی که این نگاه از سوی چشم مونثی باشد که خلقتش با قلم خدایی را با هفت قلم … پوشانده باشد!!)
نگاه دور و تحقیر کننده و…
که موارد فوق از آن دست نگاههای مشکل آفرین برای دل است که توجیهشان بااستغفار هم به آسانی ممکن نیست.
دل حرم خداست، دربان دل را دقت و اراده ای سزاست که مانع ورود بیگانه به این حریم مقدس شود.
باید به این دربان سپرد و تمرینش داد که از مواظبت لازم برخوردار باشد تا نه کسی را از درون باخبر کند و نه غریبه ای را از برون واردش گرداند…
این سفارش دینی است که اگر میخواهید نادیدنیها را در عالم مشاهده کنید، دیده از محرمات فرو بندید، و یکی از این نادیدنیها که دیدارش چون آب حیات برای تشنه است، رؤیت یار سفر کرده و مولای غریب و مضطری است که آرزوی هر منتظر است و یکی از لوازم این دیدار روحانی، دربانی دل از راه دیده است.
به امید دیدارش با دل و دیده ی پاک و طاهر
                                                عبد گر رخ مولا نبیند سخت است…
                                                       شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است…
                                                                   تشنه گر آب نبیند سخت است…