سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

درسی از مولود ۱۷ ربیع (۲)

image_pdfimage_print

به دنبال ۴ علم باشیم …

در جامعه و وضعیت فعلی که علوم مختلف در حال گسترش می باشد و از عصر حاضر با عنوان عصر علمی بشر یاد می کنند و مدعیان علم، آن را عصر شکوفائی انسان می خوانند، باید درس ها و یافته ها و علوم خود را با علومی که امام جعفرصادق(ع) در دانشگاه علمیش برای بشر باقی گذاشته است تطبیق داد و سپس به افتخار و بالندگی خود آوازها بلند نمود و افتخارها کسب کرد.

امام جعفر صادق (ع) در روایتی چنین می فرمایند:

«وجدت علم الناس کله فی أربع : أولها أن تعرف ربک و الثانی أن تعرف ما صنع بک و الثالث أن تعرف ما أراد منک ، و الرابع أن تعرف ما یخرجک من دینک» 

(اصول کافی ، ج ۱ ، ص ۶۴ )

«همه ی علم مردم را در چهار چیز یافتم: اول اینکه پروردگار خود را بشناسی . دوم اینکه بدانی با تو چه کرده ، سوم اینکه بدانی او از تو چه خواسته است . چهارم اینکه بدانی چه چیز تو را از دینت خارج می کند».

با این روایت،امام صادق(ع) افراد بشر را برای یافتن ۴ علم سودمند دعوت می فرماید:

۱- خداشناسی(توحید)؛ یعنی ای انسان در هر علمی اعم از علم طب و فیزیک کوانتوم و زیست و جانور شناسی و علم حرکت ذرات، بدان که محرِّک اصلی خداست و اگر او نخواهد تو به هیچ یک از آنها پی نخواهی برد و بی اذن او هیچ حرکت و حیاتی وجود نخواهد داشت.
۲- خودشناسی؛ به معنی شناخت وجود و خصوصیات و ویژگی ها و استعدادها و توان ها و قابلیت هایی که در وجودت نهاده است.
۳- وظیفه شناسی؛ یعنی پی بردن به ارزش وجودی و شناخت وظایف خود در برابر این وجود و موجودیت ارزشمندی که خدا تنها به آدم ابو البشر داده است و به وسیله ی این ارزش های وجودی است که از او به جلال و اکرام  یاد می فرماید:

«لقد کرَّمنا بنی آدم»

۴- دشمن شناسی؛ و چهارمین علم، دشمن شناسی است که انسان با شناخت دشمنان درونی و بیرونی بتواند قدم های خود را در جرگه ی اسلام پایدار نموده و از ورود این وجود شریف و گرامی به اردوی دشمن و خروج از دین و منزلت دینی، صیانت نماید.