سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

درس انتظار

image_pdfimage_print

نه ربیع سالروز آغاز امامت آخرین جانشین و خلیفه الهی در روی زمین است. هم او که با شهادت پدر بزرگوارش بسفارش پدر بزرگوارش ناهموارترین و سختترین مکانها را برای زندگی انتخاب کرده تا دست هیچ نامردی به ایشان نرسد، چون قرار بر این نیست که سرنوشت این امام هم به سرنوشت دیگر امامان تبدیل شود؛ قرار بر این است که حکومت عدل جهانی بدست توانای حضرت برپاشود حتی اگر یکروز از عمر دنیا باقی بماند.

آنچه ملازم اصطلاح “غیبت” است، و با آن قرابت نزدیکی دارد اصطلاح و مفهوم “انتظار” می باشد، “انتظار فرج” که از پر مفهوم ترین اصطلاحات عصر غیبت است، طبق روایات جزو اعمال خوانده شده: «افضل الاعمال امتی انتظار الفرج» لذا به معنای بی عملی و سکون و انتظار کور نیست. انتظار فرج در درون خود یک پتانسیلی دارد که منتظر حقیقی باید از آن پتانسیل در جهت رسیدن بظهور بهره لازم را ببرد و درسهای لازم از آن اخذ نماید.
پتانسیل موجود در انتظار فرج که جزو افضل اعمال می باشد این است که منتظر بداند نباید به سرنوشتی که تا حال برای بشریت رخ داده تسلیم شود باید بداند که این وضع پلی و گذرگاهی برای رسیدن به دولت کریمه حضرت حجت و مدینه فاضله ای است که ایشان بهمراهی منتظران ایجاد خواهد کرد، منتظر با “انتظار فرج” باید بداند و باور کند که امام عصر “آوردنیست” و حکومت عدل جهانی، “مستقر شدنی”.
انتظار فرج و اصطلاح فرج فقط منحصر به ظهور نیست، بلکه در زمان غیبت با این انتظار فرج منتظر باید به این عقیده برسد که گشایش پشت هر بن بستی وجود دارد و بدنبال هر سختی آسانیست. انتظار فرج این درس را به منتظر می دهد که یأس و ناامیدی در قاموس منتظر راهی ندارد در تمامی مراحل زندگی امید به گشایش و فرج باید جاری و ساری باشد. درس انتظار و انتظار فرج به منتظر این است که به زندگی در سطح کلان نگریسته و به نجات و فرج کل بشر و جوامع انسانی اندیشه کند؛ و انتظار فرج به منتظر می آموزد که باید به امید ظهورتلاش و جهد علمی و عملی کند تا نه تنها خود را از دریای مخوف و پرتلاطم فتن آخرالزمان محفوظ دارد و نجات دهد، ببلکه نجات غریقی را هم آموخته و دست دیگران را بگیرد و از این منجلاب بیرون کشد و غیبت را به حضور و سپس به ظهور بدل کند.