سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دشمنی خطرناک بنام راحت طلبی

image_pdfimage_print

از جمله خصلت ها و ویژگی های رهزن در حیات دنیوی و مسیر عبودیت عموماً و سلوک رجبیّه خصوصاً، راحت طلبی می باشد.


راحت طلبی مظهر بارز حبّ الدّنیا بوده و در سقوط و زمین گیر شدن انسان بسیار تأثیر گزار می باشد.
راحت طلبی گرایشی است که هم زمان با ایجاد آن در درون انسان، قدرت و توانایی رویارویی با رنج و سختی، از کشور وجود انسان رخت بسته و به جای مدیریت رنج ها و سختی ها درصدد فرار و شکایت از آنها برخواهد آمد.
ماه رجب از جمله ماه هایی است که خداوند متعال آن را برای مخاطب های خاص خود برای عنایات خاص خود، وضع فرموده است، در حقیقت این ماه فضاسازی مخصوص خدا برای بندگان خاصش است، چراکه ماه رمضان میهمانی عمومی خداست، اما ماه رجب به دلیل اختیاری و مستحبّی بودن روزه هایش و عنایت و توجه مخصوص به مسألهٔ ولایت و نیز زیارت و حضور در مشاهد شریفه، در زمره ایام خاص قرار گرفته است؛

اما راحت طلبی و تن آسایی این دشمن سرسخت انسان، با ایجاد نیازهای کاذب در ذهن و تن، مثل: نیاز به خواب، احساس ضعف و نیاز به تغذیه، نیاز به آسایش و تفریحی که محوریتش جسم و نتیجه اش صرفاً فربه شدن جسم است؛ محرومیتی از جنس جهل، برای انسان ایجاد می کند و او را به وادی بی خبری و غفلت می کشاند.
باید توجه داشت که انسان در میان سختی خلق شده

«خُلِقَ الِانْسانَ فی کَبَد»

و این سختیها بالابرنده او به سمت رشد و تقرب است. ماه رجب، ماه تغییر و تحول ها در سبک و شیوه زندگیست، تغییرات محسوس معرفتی و از روی اضطرار آگاهانه، تا خداوند متعال نیز با دیدن تغییرات اساسی، زمانه غیبت را به زمانه مدینه فاضله و تشکیل دولت کریمه تغییر دهد، چون خود فرموده:

« إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»

راحت طلبی مانع از تغییر و تحول ها و نابود کنندهء نشاط و جدیت انسان است، نخوت، کسالت، بی ارادگی، سست عنصری، عدم وفای به عهد، بی توجهی به هم نوع و حتی دوستان، از تبعات راحت طلبی محسوب می شود.
شرایط زمانه، هیچ سازگاری با راحت طلبی ندارد، و هشدار که راحت طلبان در اولین غربال از سه غربال آخرالزمان افتادنی هستند.
در شرایط فعلی که خدا با رحمت و فضلش برخورد می کند درک عمق فاجعه و مبارزه با راحت طلبی و رسیدن به اضطرار اختیاری، قطع یقین ظهور را در پی خواهد داشت.
در قاموس منتظر و دفتر اعمال او راحت طلبی تعریفی ندارد، زیرا امامش در سختی ها و تعب و رنج به سر می برد و در ظهور نیز کسانی را درحول خود جمع می کند که در کوره سختی ها و رنج ها، مس وجودشان را به طلا تبدیل کرده است.