سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دعای فرا ملیّتی …

image_pdfimage_print

قطعا روحیه بی تفاوتی نسبت محیط پیرامونی در قاموس  انسان موحد و مومن و روزه دار نیست و روزه دار با توجه به تعهدات و فلسفه روزه، در درجه پایین در پی فراهم نمون شرایط مقبولی روزه است و در درجات بالا درصدد ترسیم شفافی از باورها و تعهدات خود در این ماه مبارک بصورت عملیست. چراکه در غیر این صورت روزه، روزه ی بی احساسی خواهد بود و روزه دار غافل از دردهای جامعه و افرادش.

یکی از دعاهایی که در ماه مبارک رمضان بعد از نمازهای واجب یومیه سفارش بر خواندش شده دعایی است که با فراز «اللهم ادخل علی اهل القبور السرور» شروع می شود و در کتاب مفاتیح الجنان آمده است. که دعا کننده را در مسیر همنوایی و همدلی با اقشار محروم و دردمند و گرفتار جامعه انداخته و در پی فرهنگ سازی جهت استقرار مساوات و عدالت اجتماعی می باشد.  

۱ (۲)_۶

در این دعا، دعا کننده با دید فرا ملیتی و جهانی نگری برای ریشه کن شدن مشکلات و رنجها و فقرها و دردها و غمها و ورود شادی و نشاط به زندگی مردمان دست به طلب بر می دارد. که در واقع در صورت اجابت تک تک فرازهای این دعا، جهان شاهد تشکیل حکومت جهانی و عدالت گستر حضرت مهدی(عج) خواهد بود.

فراز های چهارده گانه این دعا با مسائل و نیازهای مادی و معنوی تمامی انسانها سرو کار دارد که اقشاری از مردم جوامع از آنها محروم بوده و رفع این محرومیت در این دعا توسط روزه دار از خدا مسئلت می شود. و این فرهنگ روزه داری است که با روزه  می بایست با احوالات محرومین و دردمندان آشنا شد و در پی زدودن این محرومیتها برآمد، آری دعا بر رفع محرومیتهای چهارده گانه ای که به ترتیب دعا عبارت است از:

 õ طلب سرور و شادی برای اسیران خاکی که دستشان کوتاه ومحروم از شرکت در این ضیافتند، «اللهم ادخل علی اهل القبور السرور»…

õطلب غنا و بی نیازی برای فقیرانی که فقرشان حسرت یک زندگی عافیت دار با عزت را بر دلشان گذاشته و اجازه داشتن یک آرزو و لبخند بر لب  داشتن را از آنها ستانده، آن فقری که  به خود اجازه داده تا ذلیلانه با آن مردمان رفتار کند «اللهم اغن کل فقیر»…

õطلب سیری و اشباع برای گرسنگان و پهلوهای فرو رفته و اشتهاهای اشباع نشده که عملیاتی نمودن این فرازاز دردهای روزه داران حقیقی است  و پراکندن عطر نوازشهای علی گونه با رسیدگی به آنان ، ره توشه ای بی نظیر برای میهمان این ضیافت است «اللهم اشبع کل جائع»…

õطلب پوشش و رفع برهنگی دیگر فرازی است که  اهل دل را اشک ریزان و ملتمس گویان به درگاه الهی میبرد؛ پوشش تقوا برای برهنگان از لباس پرهیزگاری و پوشش پشم و نخ و پنبه برای برهنگان از الیافهای دنیوی؛ و خالی از لطف نیست اگرگفته شود پوشش مناسب برای برهنگان و لخت شدگان ازفرهنگ ناب اسلامی«اللهم اکس کل عریان»…

õطلب ادای دِین برای تمامی دیون دارانی که در گذرگاههای تنگ  اسیر گشته و قادر به عبور نیستند، و چه خوش است طلبی که حمایتی بر طالب و مددرسانی برای دعا کننده را سبب شود و مرحمی بر زخمی گردد و نجات بخش مستحقی شود«اللهم اقض دین کل مدین»…

õطلب فرج و گشایش برای افتادگان در سختیهای روزگار و آنانکه وارد جنگی نابرابر شده اند. تا بار دیگر روح امید در کالبدشان دمیده شود و نابسمانی که در اثر گسسته شدن قیود بندگی چه از جانب خود و چه از طرف دیگران،  بسراغشان آمده بود از زندگی آنها رخت بربندد «اللهم فرج عن کل مکروب»…

õطلب بازگشت برای غریبان و در غربت ماندگان روحی و جسمی، چه آنکه جسما از سرزمینش دور افتاده و چه آنکه فریفته نفس و شیطان گشته و روحا و هویتا غریب شده و از اصل خویش دورمانده است «اللّهم ردّ کل غریب»…

õطلب رهایی و آزادی ازبند اسارتها ، دغدغه دیگر ی است که روزه دار از خدایش مسئلت می کند، شکستن قفلها و خلاصی از زندان  دنیا و پارگی زنجیرهای هواپرستی از یک نگاه و رهایی از اسارت ظالمان و مستبدان روزگار از نگاه دیگر«اللهم فک کل اسیر»…

õطلب اصلاح امور مسلمانان از فساد و تهدیدهای آن که رخ زیبای اسلام را کدر و زشت مینمایاند و طالب اگر در عمل بتواند اصلاحی در جامعه انجام دهد، در حقیقت قدمی موثر در راه تحقق ظهور برداشته است «اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین»…

õطلب شفا و سلامتی روحی و جسمی، حاکی از دیگر خواهی و روابط عاطفی  و حس رنجهای دیگران توسط روزه دار است که در دعا و عمل از خود بروز می دهد«اللهم اشف کل مریض»…

õطلب دیگری که در ادامه دعا بیان میشود پرشدن شکافهایی که با فقر در زندگیها و حیاتها ایجاد شده است، پر شدن خلأهایی که نه تنها توان خالی کردن شکم را دارد،  میتواند ذهنها و مغزها را خالی از اندیشه و فکر نماید و بی رحمانه خرد و کلان و پیر و جوان را از سرزمین ایمان بیرون افکند« اللهم سدفقرنا بغناک»…

õطلب تغییر سوء حال به حُسن حال از مهمترین طلبها و خواسته هاست که دیگر طلبها را نیز می تواند پوشش دهد. حسن حال و تحولات مثبت از دغدغه های کمال جویان است که روزه داردر این دعا  برای همگان می طلبد«اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک»…

õو طلب مجدد و سرکشی به حال فقیران و قرض مندان و زیر دِین ماندگان، تنها از سوی کسانی اتفاق می افتد که روزه دار حقیقی و صائم اصلی است، چراکه فطرتش را آلوده به خودخواهی ننموده و خود را از خوردنیها و آشامیدنیهای زمینی غنی ساخته و روزیهای آسمانی را طالب است و چنین شخصی هیچگاه بی تفاوت به حال دیگران نمی تواند باشد «اللهم اقض عناالدین و اغننا من الفقر»…

õو پایان این دعا فرازی است  که اعتقاد و باور روزه دار به قدرت مطلق خداوند را نشان داده و با اعتراف و اقرار به توانا و قادر بودن خدا بر هرچیز مخصوصا رفع محرومیتها و نیازهای چهاردهگانه فوق، شرک و الحاد و اعتقادات یهودیت را سرکوب و منفور کرده و با ندای «انک علی کل شیء قدیر» در راسخ شدن اعتقادش به توحید و قدرت خداوندی زبان به اقرار می گشاید چرا که اجابت دعاها در گرو رسوخ این اعتقاد و باور در اعماق وجود است.

چنانچه در مطلع کلام نیز اشاره شد، تمامی  فرازهای این دعا مربوط به مسائلی میشود که همگان در هر لباس و ملیت و دین و آیینی به آنها نیاز داشته و رفع آنها در حقیقت رسیدن به مدینه فاضله ای است که قرار است به دستان مبارک حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف) تشکیل گردد.