سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دعا برای محبوب دلها حضرت مهدی(عج)

image_pdfimage_print

خدایا مولا یم امام زمان، حجۀ بن الحسن(عج) را یاری فرما،
خدایا بوسیله آن حضرت دین خود را یاری نما،
خدایا او را از شر متجاوزان محافظت فرما،
خدایا مولایمان را از آسیب ها و گزندها حفظ بفرما،
پروردگارا بوسیله آن حضرت، حق و عدل را در دنیا ظاهر ساز،
خدایا بوسیله ی آن امام رئوف بین دلهای مختلف و پراکنده ، الفت ده،
خدایا بر دوستان آن حضرت سلام و صلوات بفرست،
وضعیت دوستان آقا و مولایمان را سامان ده و توبه ی ایشان را بپذیر،
امر ظهور بنده ی شایسته و خلیفه ی راستینت امام مهدی( عج) را اصلاح فرما،
ترس و هراس او را به امن و امان دگرگون ساز،
هیچیک از آفریدگانت را برتری و چیرگی نسبت به ولی خودت قرار مده،
او را در جهاد با دشمنت و دشمنش اجازه فرما،
عمر ایشان را طولانی بفرما،
آنچه دوست می دارد و دیده و چشمش به آن روشن گردد، نسبت به خودش و خاندانش، نوادگانش و پیروانش و دوستانش نمایان گردان،
برنامه قیامش را آسان کن،
رخسار زیبای امام مهدی(عج) را نشانم بده،
مرا از فرمانبرداران اوامر و نواهی آن بزرگوار در ایام حکومت و شهید شدگان در پیشگاهش قرار بده،
بوجود او سرزمینهایت را آباد گردان،
غم بزرگ غیبت را با ظهور او از این امت برطرف ساز… آمین یا رب العالمین