سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دعا هم فال وهم تماشا

image_pdfimage_print

دعا در عرف مردم به معنای چیزی خواستن وخواندن خدا برای حاجتی است و به گفتارها ی زبانی و قلبی اطلاق میشود که این گفتارها تکرارش بر دل اثر میکند و ورد زبان را در اعماق روح تحقق میدهد و شخص در اثر دعاها و مناجات کم کم انس با خدا میبابد و روحش روح الهی و قلبش مرکز محبت خدا میگردد، و لذا در فرهنگ اسلامی دعا جایگاه بلندی دارد و میتوان گفت یکی از ارکان اصلی و مسائل مهم اسلام است.
آری دعا در ظاهر اگرچه وسیله ای برای خواستن یک حاجت و نیاز از درگاه بی نیاز میباشد اما با توجه به عمق توحید اسلامی خود یکی از اهداف انسان میباشد، چرا که هدف از خلقت و زیستن انسان بندگی است و بحکم اینکه دعا و حالت آن بهترین موقعیت ابراز عجز و مسکنت در درگاه او میباشد بنابراین حالت دعا هم فال است وهم تماشا، هم وسیله ای برای رسیدن به نیازهای مادی ومعنوی است وهم پیوند با خدا و بریدن از غیر اوست. اینجاست که ائمه معصومین در همه موارد دعا را توصیه میکنند چنانکه میسر بن عبدالعزیز از امام جعفر صادق(ع) روایت میکند که آن حضرت فرمودند: «ای میسر دعا کن و نگو که کار تمام شده زیرا منزلت ومقامی نزد خدا هست که تنها با خواستن میتوان به آن رسید اگر بنده ای دهان خود را ببندد و از خدا چیزی نخواهد چیزی به او داده نمیشود ای میسر پس بخواه تا به تو آنچه خواهی داده شود، ای میسر هیچ دری نیست که کوبیده شود مگر اینکه بزودی به روی کوبیده کننده اش گشوده گردد».

همچنین آن حضرت میفرمایند:

«یک مرتبه خدا را خواندم، وقتی از جانب خدا لبیک شنیدم از لذت جواب حاجتم را فراموش کردم، چه حاجتی لذت بخش تر این میتواند باشد و چه مطلبی عظیم تر از این، هرچند آن حاجت بهشت ونعمتهای ان باشد».
و بالاخره ششمین امام شیعیان جهان می‌فرمایند: «وقتی دعا میکنی وچیزی از خدا میخواهی فکر کن که نیاز تو تا دم در خانه ات آمده است ودعا خود همراه اجابت است همانگونه که ابر مرکز باران میباشد».
حال امید است در این ماه مبارک همواره با دعا مأنوس باشیم.