سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دعا و چله (۲)

image_pdfimage_print

✅علل دعا و چله گیری

انسانها معمولا برای:
✓رفع همّ و غم
✓ نجات از تنهایی
✓رهایی از گرفتاری
✓شفای امراض
چله‌ای برای خود تعریف و تنظیم می‌کند..

علت دیگر:⬇️


خواسته و درخواست‌ها،هم و رفع نقص‌ها هم به چله می کشاند.

نقص‌های انسان بیشتر در ۳ حوزه بروز می‌یابد:

۱_ اگر به موضوعی جاهل باشد و نادانی او را اذیت کند؛
۲_ اگر کاری را می خواهد انجام دهد، اما ضعف اراده دارد؛
۳_ اگر احساس نقص در توانایی کند و از جهت قوه و قدرت نمی تواند، برای رفع این نقص و توان یابی به دعا روی می‌آورد.
چون انسان در حال دعا، با کسی در ارتباط هست که عالم به دست اوست، با قدرتی فوق تصور بشر.

اما این خالق قدرتمند چنان خود را به مخلوق عزیزش نزدیک می‌کند، که انسان به راحتی سفره ی دلش را با او باز می‌کند؛
و این جاست که دعا کننده خود، احساس قدرت می کند.

این روایت از حضرت پیامبر(ص) درمورد دعا خیلی تکان دهنده می‌باشد:

«عاجزتزین مردم کسی است که در دعا کردن عاجز باشد».

ادامه دارد..