سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دلت صاف باشه!!!

image_pdfimage_print

تمامی افعال انسان در ۲۴ ساعت شبانه روز، برخاسته از افکار و اعتقادات و نیتهای قلبی اوست.به عبارت دیگر میان عملکرد انسان و طرز فکر او ارتباط کاملا مستقیمی وجود دارد و طبق نظرات دانشمندان و روانشناسها، آدمی در لحظه جنون آنی و لحظاتی که اختیار و اراده اش سلب می شود(مثلا به وقت خواب)، مسئول رفتارهای خود نیست؛ که قانون هم در این موارد انسان را تخطئه نکرده و مجرم محسوبش نمی کند.
لذا توجیه رفتار با عنوان” دلت صاف باشه” موضوع قابل اعتنایی است که نباید از کنارش گذشت. عدم تجزیه و تحلیل رفتارها و ریشه یابی و عواقب آنها با این عنوان توجیه، چه بسیار پیش آمدهای سوئی را که منجر نمی شود.
از اینروست که حضرت علی(علیه السلام) “ایمان” را اعتقاد با قلب، اقرار به زبان، و عمل به اعضاء تعریف فرموده اند.
لذا حرفها و باورهایی از قبیل:

کی گفته موسیقی حلال یا حرامه؟ دلت صاف باشه
نگاه به غیبت کردنم نکن!!! دلم صافه
رفیقی با وضعیت ظاهری آنچنانی!!! نه بابا دلش خیلی صافه
انگشتر طلا به انگشت کردن مرد، مگه چی میشه!!! بابا دلت صاف باشه
حجاب هم نداشتی به جایی بر نمی خوره!! دلت صاف باشه
چه اشکالی داره در مجلس عروسی مرد و زن مختلط باشن!!! مهم اینه که دلت صاف باشه
اگه دلت صاف باشه همه چی حلّه!!!
گناه من در برابر گناه فلانی که چیزی نیست! تازه دلم خیلی صافه به شیطنتهام نگاه نکن!!!

و…

 

همگی برگرفته از افسانه ی دل صافی و بی توجهی وصادر شده از دل آکنده از هوا و هوس است. چه خوب گفتند که “ازکوزه همان تراود که در اوست”. گفتارهای بی پایه وبی اساسی چون “دلت صاف باشه” توجیهی بیش بر گناهان نیست.