سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دهه کرامت

image_pdfimage_print

دهه کرامت آغاز میشود، دهه ای که با ولادت حضرت معصومه(س) آغاز وبا ولادت امام رضا(ع) در ظاهر پایان میبابد، این دهه کرامت را در اذهان زنده کرده وجایگاه آنرا روشن میسازد. کرامت معانی مختلفی داشته که یکی از معانی آن حرمت نگه داشتن وبزرگوار شمردن و گرامی داشتن است و کرامت و تکریم در:
» گرامی داشتن یکدیگر
» حرمت هم را پاس داشتن
» ارج نهادن به یکدیگر
» قدردانی وتمجید وتحسین هم
» سپاسگزاری از یکدیگر
جلوه می یابد.
آری رفتار توام با احترام ورزی در شرایط عادی و بحرانی وگفتار همراه با ارج گذاری وتمجید برخاسته از عشق و دوستی و توجه همه جانبه از سر علاقمندی و پذیرش متقابل درجهت اعتماد سازی از وجوه مهم تکریم است، استاد مکتب کرامت وتکریم امام رضا(ع) وخواهرش معصومه(س) میباشند، برادر وخواهری که کرامت وتکریم را معنی کردند و درس بزرگواری به مسلمانان و بشریت دادند، بطوریکه حضرت معصومه(س) برای گرامی داشتن برادر و امام خود سرنوشت خود را بدست برادرش سپرد وخواسته اش را خواستهٔ خود دانست و چنان در این راه پیش رفت که به حضرت زینب نسبت به امام حسین (ع) شبیه گردید. آری او با نهایت شور وشوق از مدینه بسوی خراسان برای دیدار مولای خودحرکت کرد وحال وهوای عجیب وجسارت بی نظیرش برادر و فامیل و محارمش را بسوی خود کشید وهمسفرش گرداند.
اوسختیهای بسیاری در این راه دیده و در تکریم امام خود اعضای خانواده اش را از دست داد، ایشان در رکاب خواهرخود با لئیمان جنگیدند وبه شهادت رسیدند وخود حضرت نیز در مسیر راه از شدت محن وتنهایی در سرزمین قم ار دنیا رفت وشهر قم ببرکت حرم معصومه(س) سرزمین اهل بیت لقب گرفت. خداوند شهر قم ومردم آنرا موید وموفق گرداند تا بر گرد قائم آل محمد (ص) فراهم آیند و همراه او قیام کنند و یاریش نمایند.