سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

ده مهارت زندگی

image_pdfimage_print

در دنیای پیچیده امروز برای داشتن یک زندگی شاداب تر، مؤثرتر و اجتماعی تر، باید فرد مهارتهای لازم را کسب کند. یعنی بایستی فرد آموزش ببیند تا در معرض آسیبهای روانی اجتماعی قرار نگیرد و بتواند بهترین شیوه زندگی را انتخاب نماید. انسان امروزی برای یک زندگی مطلوب، نیازمندیهای متنوعی دارد ولی یکی از اولویتمندترین نیازهای او این است که:

 

 • خود را دقیقا بشناسد
 • بتواند دیگران را درک کند و با آنها روابط خوبی داشته باشد
 • هیجان منفی و استرس های روزمره را تحت کنترل درآورد
 • بایستی، بطور موثری مشکلات خود را حل کرده و تصمیم های مناسبی را اتخاذ کند
 • نسبت به اطلاعات زیادی که لحظه به لحظه با آنها مواجه می شود، پذیرنده صرف نباشد
 • و همچنین نباید کلیشه ای فکر کند

و اما این مجموعه نیازها، طی ده مهارت از آموزش مهارتهای زندگی بخوبی قابل یادگیری است که عبارتند از:

 

 • خودآگاهی
 • همدلی
 • مقابله با هیجانات منفی
 • مقابله با استرس
 • ارتباطات اجتماعی
 • ارتباطات بین فردی
 • مهارت حل مسئله
 • تصمیم گیری
 • تفکر انتقادی
 • تفکر خلاق

و هر کدام از این ده مهارت باید بطور کامل یاد گرفته شده و به مرحله اجرا گذاشته شود، که هرکدام به نوبه خود پیچیده و سخت می باشد، بطوریکه مثلا بایستی در مهارت تصمیم گیری، انسان مهارت ارزیابی کردن کارهای در دست اجرا و آنچه در آینده به نتیجه خواهد رسید، پیشنهاد راه حل برای رفع مشکلات را آموزش ببیند و یا در مهارتهای کنترل استرس، باید مدیریت زمان، مثبت فکر کردن ، روشهای تمدد اعصاب، شناسائی و تحلیل گردد.