سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دور نما

دور نمای موسسه سحاب اندیشه:
o تهیه خوراکیهای مناسب روحی، قلبی و فکری در حد توان واشتها سازی برای آنها در بستر و فضای مهدوی
o حقیقی کردن محیط مجازی
o تبدیل اطلاعات به دانش در حوزه ی محیط های مجازی
o حرفه ای کردن استفاده از محیط مجازی
o آموزش فرهنگ استفاده از محیط مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.