سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دو عامل قیام از دیدگاه امام صادق(ع)

image_pdfimage_print

در دوران امامت، امام صادق ع، در پاره ای از مواقع افرادی پیدا میشدند که از وضعیت امامت امام ناراضی بوده و به حضرتش اعتراض مینمودند که چرا با وجود اینهمه اصحاب و طرفدار و شمشیر زن، قیام نمیفرمایید.
یکی از مواردی که حضرت در پاسخ فردی بنام سهل خراسانی مطرح فرمودند، عدم داشتن “شیعیان تنوری” بود، آن حضرت بعد از سوالات و اعتراضهای مکرر این فرد به او فرمود  که داخل  تنور شود، اما سهل از اینکار امتناع و علت را سوال کرد، در این حین یکی از صحابه وارد شده و حضرت به او اینکار را امر فرمود و او بدون چون و چرا به داخل تنور رفت، وقتی سهل بسراغ آن رفت، دید آتش هیچ اثری در او ندارد و سالم و سلامت در تنور نشسته است، حضرت سوال فرمود:

ای سهل چند نفر همچون فردی وجود دارد، سهل گفت:

هیچ، همین یکنفر، و حضرت با این روش علت عدم قیامش را ذکر فرمود.
دلیل دیگری که امام صادق ع در اعتراضات و سوالهای اصحاب برای عدم قیام بیان فرمودند، این بود که مشابه سوال مورد اول، صحابه ای از حضرت علت عدم قیام را سوال می کند، حضرت میفرماید: آیا وقتی نیاز به پول داشتید از جیب همدیگر مبلغ مورد نیاز را برداشته و قضای حاجت میکنید، و آن صحابه با کمال تاسف گفت: نه خیر یابن رسول الله،
و بدین صورت حضرت دو عامل مهم قیام را با این دلایل بیان نموده و روشن فرمودند که قیام با چنین وضعیتی نه تنها به “لیظهره علی الدین کله” که قرار بود در زمان امامت امام صادق محقق شود، بوقوع نمی پیوندد، بلکه این قیام عقیم بوده و فقط منجر به از بین رفتن و هدر شدن خون یاران خواهد شد.
و امروز هم این دلایل به قوت خود باقیست، عدم آمادگی یاران و عدم آمادگی جامعه شیعی برای حکومت مهدوی، دو عامل مهم برای طولانی شدن غیبت و تاخیر در  قیام و ظهور حضرت مهدی(عج)  میباشد.
لذا با این تجربیات تاریخی باید برای ظهور علاوه بر ایجاد آمادگی شخص، در آماده سازی جامعه و دیگر افراد جامعه نیز همت و تلاش مضاعف نمود تا بدین طریق ابرهای ضخیم  و غربت افزای غیبت را از چهره امام زدود، تا جهان تاریک و وازده به نور انوارش روشن و تابناک گشته و مدینه فاضله مورد انتظار همگان علی الخصوص اولیای الهی که همگی در انتظار چنین روزی بودند، محقق گردد.