سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دو محبت در یک قلب؟!

image_pdfimage_print

ماه رمضان ماهی است که میهمان عزیز خدا، توفیق بیشتری یافته تا دل خود را از اغیار تهی نموده بر سرخوان کرم الهی نشیند وهر آرزو و خواسته اش را با خواسته های محبوب خود تطبیق دهد و خالصانه محبت خویش را بذل کند و رضایت او را جلب نماید و خداوند مهربان هم از روی فضلش وجود بنده اش را سرشار از دعا و تضرع و احساس نیاز روز افزون به خویش می نماید و سپاسگزاری، عدم فراموشی و غفلت و ترجیح ندادن محبت اغیار به محبت خود را نتیجه جلب رضایتش به بنده قرار می دهد و بنده را از ظرفیت وجودیش آگاه می کند چنانچه در قرآن نیز به حقیقت این موضوع و ظرفیت انسان اشاره فرموده است:« ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْنِ فی جَوْفِهِ». لذا ماه رمضان ماه خدائی شدن و روح را با ریح رضوان نوازش دادن است ودر این ماه، ماندگاری ناسازگار شدن با آنچه غیر خداست افزون است. که باید درنفس نفسهایمان در لحظات ناب و فرصتهای طلایی و بی بدیل این ماه متضرعانه طلب نمائیم که محبت و عشق حقیقی این است و لاغیر.
آورده اند که در زمان حضرت سلیمان (ع) دو گنجشک گوشه ای نشسته بودند.گنجشک نر به گنجشک ماده اضهار محبت می کرد ومی گفت: تو محبوبه من هستی. دوستت دارم اما چرا تو مرا دوست نداری و نسبت به من بی محبت هستی!؟فکر می کنی من در این عالم قدرت کمی دارم ؟ من اگر بخواهم می توانم با نوک منقارم تخت و تاج حضرت سلیمان را بردارم و در دریا بیاندازم.
باد که مسخر حضرت سلیمان بود این سخن را به گوش حضرت سلیمان رساند.حضرت تبسمی کرد و فرمود آن گنجشک ها را نزد من بیاورید.حضرت سلیمان به گنجشک نر گفت: اکنون ادعایت را اجرا کن.گفت: من چنین قدرتی ندارم.حضرت سلیمان گفت: پس لحظه ای پیش این را به همسرت گفتی.گفت: عاشق که ملامت نمی شه، من واقعا دوستش دارم اما اون اصلا به من توجهی نداره.حضرت به گنجشک ماده گفت: این گنجشک به تو اظهار محبت میکند پس چرا نسبت به او بی توجهی؟گنجشک ماده گفت: چون دروغ می گوید، او هم مرا دوست دارد و هم گنجشک دیگری را! مگر در یک دل چند محبت جا می شود!!؟
این کلام در دل حضرت سلیمان چنان اثری گذاشت که تا چهل روز گریه می کرد و فقط یک دعا می کرد و می گفت:

«الهی دل سلیمان را از محبت غیر خودت خالی کن».