سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دو گام برتر

image_pdfimage_print

زندگی وحیات گام برداشتن در جادهٔ عمر است واین گام همیشه مطلوب وخدایی نیست، اما دو گام است که نزد خدا بسیار دوست داشتنی است وهیچ گام به ارج و منزلت آن دو نمیرسند، گام اول گامی است که مومن با آن صفی را که در راه خدا بسته میشود پر میکند، یعنی بهترین گام آن قدمی است که مومن با برداشتن آن صف مجاهدان را پر ومنظم و پایدار میکند، یعنی خود را یک گام عقب مبارزان وجهادگران میبیند و با دیدن وضع خود صف آنان را خالی ونامنظم دیده وسریعا برای انتظام بخشیدن به صفوف مجاهدان، گام جلو گذاشته ویا این گام صفوف رزمندگان اسلام را بنیان مرصوص مینماید.
واما قدم دوم بسیار دوست داشتنی نزد خدا گامی است که مومن برای رابطه برقرار کردن با خویشاوند وارحامی که از او بریده بر میدارد، آری قطع رحم گناه بسیار بزرگی بوده و باعث از هم گسیختن اتحاد و اتفاق خانواده ها وجوامع میگردد وعمر و رزق آدمی را کم وکوتاه میگرداند.
حال برای رفع این بدحالی وتبدیل قطع رحم به صله رحم هر طرف زودتر به اثرات شوم قهر وبی ارتباطی پی برده واحساس خطر کند وگام برای پیوند مجدد بردارد خدا این قدم را بسیار دوست میدارد.
پس انسان مومن با دو قدم استوار وثابت مانده وخود را بهشتی میکند و با صلابت تمام از پل صراط براحتی عبور میکند وبا دو قدم به بهشت رهنمون میشود.