سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

دین با بیان روز برای جوان امروز

image_pdfimage_print

متأسفانه در عصر کنونی دین مبین اسلام به دو دلیل اساسی یعنی فعالیت دشمنان و جهالت دوستان، مهجور شده و با هزاران تأسف می توان گفت نه تنها طرفدارارن واقعی آن غریب مانده و در اقلیت بسر میبرند حتی در میان قشر نوجوان و جوان مورد دلزدگی و بی اهمیتی واقع شده است که این تهدید خطرناکی برای جامعه اسلامی و مسلمانان آن جامعه است. جامعه ای که نسل جوانش باید آینده ساز آن باشد، با موقعیت فعلی، هویت اصیل اسلامی خود را بزودی از دست خواهد. امروز اگر در راستای تصحیح بینش و روش و منش و عقیده جوانان اقداماتی صورت نپذیرد، عواقب شومی گریبانگیر جامعه خواهد شد که تک تک بزرگان دینی و مسئولان مربوطه، باید پاسخگوی این آثارو عوارضات منفی باشند. اگر حرکت و فکر جوان درست و مثبت نباشد پیشرفت جامعه هم غیر ممکن خواهد بود، چراکه به گفته جامعه شناسان پیشرفت و پس رفت هر جامعه در گرو نسل جوان آن است و در سایه تربیت دینی پیشرفت مطلوب در جامعه اتفاق خواهد افتاد.
نکته اساسی برای رسیدن به این امر مهم، جذب نوجوانان و جوانان به سوی دین و دینداری است که اینکار هم ملزم به مقدمه ای با عنوان شناخت نیازهای این قشر است؛ که متاسفانه جامعه فعلی از این امر فاصله داشته و برعکس، دشمن تلاشهای بی وقفه ی خود را در این زمینه روزبروز بیشتر می نماید. لحظه ای غفلت از جوان، مساوی برباد دادن بزرگترین سرمایه جامعه اسلامی است زیرا جوان مظهر حماسه جوئی و شادی و نشاط و عزت و از خود گذشتگی است و رفع نیاز های او با این شرایط، بسیار مهم است که اگر دغدغه روی آوری جوان به دین وجود دارد، ابتدا باید درصدد رفع این نیازها برآید. نیازهایی چون نیازهای فیزیکی، روحی، امنیتی، اقتصادی، آزادی فکری …

جوان به هیچ وجه اجبار و اکراه را نمی پسندد و دوست دارد با رفع این نیازها در کمال آرامش خود، جامعه خود را هم به آرامش برساند.

پس در مرحله اول اندیشیدن به جوان و نیاز های او رسالتی بس مهم بر عهده خانواده ها و مربیان و مبلغان و عالمان می باشد و در ادامه آموزش دیدن و آموزش دادن مدلهای برخورد با این گروه قدمهای مهم در این عرصه می باشد. اما در مرحله عمل نیز:

  • همفکری و همراهی و هم طبعی با جوان
  • مستمع دردها و متحمل افراط و تفریط های او شدن
  • قائل شدن ارزش و جایگاه برای او در جامعه
  • شاد شدن به پیشرفتهای جوان و مورد تحسین قرار دادن وی
  • هموار نمودن مسائل اقتصادی و اجتماعی در حد وسع و توانایی
  • وجدان نمودن جایگاه دین در زندگی و بیان تفاوتهای مصداقی و محرز بود و نبود دین در زندگی
  • بیان دین با مصادیق موجود در زندگی جوان
  • اثبات دلسوزی و امانتداری(ناصح و امین بودن) نسبت به او و داشتن صبر در این مسیر
  • نهراسیدن از ملامت ملامتگران …

نکاتی است که بکاربستن آنها در قرار دادن نوجوانان و جوانان در صراط اصلی دین تأثیر بسزایی خواهد داشت.

به امید داشتن جامعه ای اسلامی با جوانان دیندار و پرنشاط و پویا