سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

راههای جلوه گری و ماندگاری و محبوب شدن بین خلق و خالق در کلام امام سجاد (علیه السلام)

image_pdfimage_print

• گستردن سفره عدل
• فرو خوردن خشم
• خاموش کردن درگیریها ( دو به هم زنیها)
• جمع کردن پراکندگان
• اصلاح بین مردم( آشتی دادن)
• آشکار نمودن کارهای خوب و معروف
• پوشاندن عیوب
• نرمخویی ( آرامش)
• فروتنی
• خوشرفتاری
• وقار
• حسن معاشرت
• سبقت جویی به فضیلت
• ایثار کردن و تفضل بر دیگران
• چشم پوشی از سرزنش دیگران
• بخشش و فضل به غیر مستحق
• ناچیز پنداشتن نیکی در گفتار و رفتار بسیار
• بسیار شمردن شرّ در گفتار و رفتار اندک
دوست عزیزم؛
بارها خواسته ام برای اصلاح خود، این نسخه های الهی را یک به یک تمرین کنم، نتوانسته ام!
آیا شما می خواهید باهم این راه را برویم؟
اگر می خواهید پیام بدهبد تا برای مثال از مورد شماره یک شروع کنیم، ببینیم تا ۴۰ روز یک چله ی الهی داشته باشیم و فقط سعی کنیم با اطرافیان خود عادل باشیم!
من از امروز شروع می کنم، شما هم مرا و خودتان را یاری کنید.