سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

راهکار های عملی برای سلامت ذهنی

image_pdfimage_print

سلامت ذهن، یکی از ضروری ترین و اصلی ترین بخش های سلامت هر فرد است؛ انسان در زندگی روزانه همیشه با مشکلاتی مواجه میشود که سلامت روح و روان او را تحت فشار قرار می دهد و عدم توجه و کنترل آنها حتی میتواند برای سلامتی فرد خطر ساز باشد و وقتی سلامت روانی ما در حد ایده آل نباشد، زمینه برای توسعه و گسترش دیگر مشکلات و امراض جسمی و روحی فراهم میشود و تمام ابعاد زندگی را تحت تاثیر قرار میدهد .
فشارهای روحی احساس هایی مثل عصبانیت ،زود رنجی ، کج خُلقی و غم و اندوه را در فرد ایجاد کرده و قوت می بخشد و در برخی موارد به علت سر درد و گرفتگی عضلات ، معده درد عصبی ، حالت تهوع ، سر گیجه و حتی ابتلا به یأس و نومیدی شدید می شود بنابراین کنترل فشار های روحی و روانی، نقش بسیار مهمی برای داشتن زندگی سالم دارند .
یکی از اصول و راهکارها برای کاستن از فشار های روحی و روانی نوشتن زمزمه های ذهنی است.
به روی کاغذ آوردن افکار راه بسیار مناسبی برای مواجهه با موقعیتهای مختلف استرس زاست؛ در این خصوص محققان اعلام کرده اند که نوشتن در خصوص اتفاقات دردناک و ناراحت کننده فشار های عصبی حاصل از آنرا به طور فزاینده ای کاهش داده و سلامت و آرامش ذهنی را تضمین میکند .