سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

راه رهایی رعایت ادب هر چیز

image_pdfimage_print

در دوران سخت غیبت و آخرالزمان قرار داریم، فتنه ها هرروز اشکال جدید و پیچیده ای پیدا میکنند و حریم ها و حرمتها در هم نوردیده و امنیت و آرامش از روح و روان و فرد و جمع رخت بر میبندند و تنها راه رهایی از این وضع فلاکت بار، حفظ و رعایت حریم هاست و این در تمامی حوزه ها کاربرد و ضرورت دارد، بطوریکه حتی در نقل احادیث نیز این موضوع بسیار تأکید شده و حضرات معصومین عدم رعایت آداب نقل و بیان حدیث را به منزله فتنه و گمراهی میدانند.
آری ادب و رعایتش آنچنان مهم و مؤثر است که نور را ظلمت و عامل هدایت را به عامل ضلالت تبدیل میکند؛ ولذا بسیار جا دارد که ادب نقل حدیث را رعایت کنیم.
در این زمینه روایات تکان دهنده ای وجود دارند که به چند مورد اشاره میکنیم:

حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند:

«اگر حدیثی را برای مردم بگویی که فهمشان به آن نرسد بی گمان برخی از آنها را گرفتار فتنه خواهی کرد»

و در حدیثی دیگر می فرمایند:

«هرکس حدیثی نقل کند که تفسیرش را نه خودش و نه شنونده بفهمد آن حدیث ما به گمراهی گوینده و شنونده است»

و در روایت دیگر حضرت علی(ع) چنین هشدار می دهد:

«آیا دوست دارید خدا و پیامبرش دروغگو شمرده شوند؟! احادیثی را که مردم می فهمند برایشان بگویید و از گفتن آنچه نمیتوانند بفهمند و انکار می کنند خودداری ورزید».

 

آری طبق فرمایش پیامبر اکرم(ص) ما مأموریم که با مردم به فراخور فهمشان سخن بگوییم.