سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

رسالت فاطمی در فرهنگ مهدوی(۱)

image_pdfimage_print

امروز به دلیل پیچیده بودن زمان و حساب شده بودن طرحهای ضد فاطمی، بازای ورود عمیق به خاکریز دشمن و عرصه های حیات مخالفین شیعه و شناخت مسلکها و مرامها و رویکرد آنها، ضروری است که تعهد و تلاش جهت شناخت فرهنگ فاطمی افزایش یابد، چراکه در این رویارویی متاسفانه چنین به نظر می رسد که شیعه به هردلیلی اعتقاد و باور و یافته های خود را نمی تواند بکار ببرد وبرنامه های انجام یافته با عمیق بودن جریان فاطمیه و شهادت حضرت زهرا(س) در این اوضاع وخیم دنیا، چندان همخوانی نداشته و رضایت بخش نمی باشد ودر این میان دشمن هوشیارانه و آگاهانه، قصد فروپاشی شیعه از داخل و خارج جبهه دارد، تا آنجائیکه کوبیدن شیعه را در اولویت خود قرار داده و زندگی عادی و شغل خویش را در اولویتهای بعدی قرار داده است. فلذا این مسائل وظیفه تمام فاطمیون در این عرصه را سنگین تر می کند. یعنی چنانچه به میزان حساسیت به زندگی فردی و خانوادگی خود به فرهنگ فاطمی پرداخت نشود و این برنامه های دشمن شکن دراولویت قرار نگیرد، فضای تاریک و غبارآلود و فتنه بار دوران غیبت به اتمام نخواهد رسید، و داشتن این احوال مساوی است با دین را در فراغت قرار دادن و نگاه ذوقی و شوری به آن،که متاسفانه باچنین نگرشی این بانوی بزرگ امروز نیز، هم از طرف دوست و هم از طرف دشمن ضربه دیده و مظلومیت ایشان بر جای خود باقی می ماند، گویا وجود مقدسش با انواع و اقسام مظلومیتها سرشته شده است؛ پس در صورت عدم آشنائی با حضرت زهرا(س) و تاکتیکهای ایشان وخط ومشی ائمه معصومین(ع)کار ثمر بخشی هم صورت نخواهد گرفت، اما با شناخت بیشتر و قوی تر به فرهنگ و رسالت و قیام فاطمی و الگوگیری از ایشان می توان این بارمسئولیت را عاشقانه حمل نمود و حرکتهای مفیدی انجام داد.