سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

رفتار اداری(۲)

image_pdfimage_print

گسست دانش و رفتار
اصل دوم اخلاق اداری در مکتب علوی مسئولیت پذیری کارگزار و مسئول دانستن خود است، که این اصل پرورش تکلیف قضای حاجت دیگران را در انسان به دنبال دارد و عدم این حس، مسئولیت گریزی را دربرخواهد داشت. تعابیری چون سرسری انجام دادن و پشت دماغی سخن گفتن با مراجعه کننده و از کار در رفتن از اثرات فقدان این اصل است.

اما انسان به چه درجه ای میرسد که با این حرفها احترامش نسبت به انسانهای دیگر برانگیخته نمی شود وهمین که کلمه سفارشی به میان می آید رفتار تغییر یافته و عیب سیستم رو شده و تمایز در آن مرکز دیده می شود؟!حتی شاید یک مدیر براحتی این سخنان را بزبان رانده اما در مقام عمل هیچ مشاهده نگردد؟ واقعا این انسان را چه شده که مبتلا به ناهنجارهای اداری شده و دچارسوء استفاده از قانون می شود؟ چرا این دانسته ها تبدیل به ملکه رفتاری نمی شود؟
هزاران تاسف که گسست دانش و رفتار، فضای بسیار بدی ایجاد کرده است و این ناشی از خلل های فرهنگی متعدد است. در بسیاری از افراد این توهم و تصوروجود دارد که زمانیکه رو ی یک صندلی می نشیند صندلی را از آن خود میداند وخود را مالک منصب و موقعیت می پندارد و به مانند یکی از خلفاء« اَتُصَرَِّّفُ بِها کیفَ أشاء» می گوید؛ در صورتیکه در نظام اداری تصویف و تعریف شده در نظام علوی، پست و موقعیت ، طعمه و لقمه پنداشته نشده بلکه عین امانت است و هر رفتار ناشایست خیانت به امانت محسوب میشود.
متاسفانه در بیشتر سطوح مدیریتی در کشورهای مخصوصا شرقی، نظام مدیریتی وجود ندارد بلکه نظام مدیران جاریست. مبنای پیشرفت در ممالک غربی اهدافهای تعریف شده است که در اختیار مدیران برای اجرای بی کم و کاست گذاشته می شودو ملاک سنجش مدیر، بر اساس نزدیکی کار به آن اهداف است؛ اما در مشرق زمین نظام، نظام مدیران است نه مدیریتی، و اهداف از قبل تعریف شده نیست واین مدیر است که خودش تعیین و تعریف کننده هدف و روند است وبه اهداف قبلی بی توجه و بی رغبت است، و طبیعتا اگر میدان سلایق شخصی، چنین باز و وسیع باشد، مدیر عنوان را عنوان شخصی خواهد دانست، در حالیکه عنوان باید از آنِ دیگران و در خدمت دیگران باشد تا در وقت سنجیده وظایف انجام گیرد؛ باز شدن فرصت برای استفاده از عناوینی که شخصی نیست، بخش اداری را در جامعه با مشکلات فراوان روبرو می نماید و این تصور در اذهان نسبت به نظام اداری در این جوامع، یک آشفتگی فکری بوجود می آورد و فرد جرات کار سلیقه ای پیدا می کند.
امام علی (ع) نسبت به کارگزارش فرمود:

به من خبر دادند در کارت خیانت کردی؛ اگر حقیقت باشد کفش تو نزد من با ارزشتر است و ترا بسزای عملت خواهم رساند.

با دقت در این فرازها و کلامهای حضرت روشن میشود که حضرت علی (ع)با تخلف در عرصه ساختار اداری هیچگونه مماشات ندارد و برخورد با آنها را لازم و ضروری می داند.
یک جریان دیگر در این موضوع اینکه: ابورافع مسئول بیت المال در زمان حکومت علی(ع)بود. حضرت در روز عیدی گردنبندی در گردن حضرت زینب می بیند و می پرسد: این گردنبند از کجاست؟ زینب می گوید: از ابو رافع امانت گرفتم، چهره امام دگرگون شده ابو رافع را فرا می خواند و میفرمای:گمان نمیکردم به بیت المال مردم خیانت کنی به چه حقیاین گردنبند را به زینب دادی؟ ابورافع گفت: زینب ضامن شده تا سالم برگراند. حضرت فرمود: اگر چنین نبود که دستش را بعنوان اولین دختر هاشمی که به بیت المال مسلمین تعدی کرده قطع می کردم.
پس صرف پاسخگویی به وجدان و توجیه کارهای غیر شرعی در ادارات کافی نیست،اگر مدیران و مسئولان با تکیه بر قدرت پاسخگو بودن را حس نکنند مصداق آیه «ان الانسان لیطغی» می گردند. هیچ مجوزی در شرع برای اینکار و یا سفارشی کار کردن وجود ندارد و در صورت انجام، آسیبش در دو زاویه بروز می کند: آسیب شخصی در خانواده و آسیب اجتماعی! پول آلوده و رانت خواهی در واقع آسیب زدن به خانواده و جامعه اسلامی است. جریانات عریانی در باب تخلفات اداری دیده میشود و این در حالیست که هیچ نگرانی از بابت کیفر در افراد وجود ندارد وبیشتر بدبختیها همینجاست؛ یعنی توجیه کار زشت؛ و این کار دقیقا کارشیطان است. عنوان شیرینی، عنوان هدیه، توجیه برکار نامشروع رشوه و زیرمیزی است. دریافتهای نامشروع و عدم برخورد با این موارد و چشم فرو بستن از آنها و کم جلوه دادن دریافتی ها در برابر دریافتهای درشت در موضعهای بالاتر، در حقیقت قباحت زدایی از افعال زشت است که یکنوع آفت اجتماعی و منبع آلودگی برای اجتماع است؛ که خود زشت تر از فعل قبیح میباشد که هم سلامت اجتماعی را بر هم می زند و هم فضایی درست می شود که کسی از تعرض به مال مردم و کار خلاف خجالت نمیکشد. در خواست بی شرمانه و یا پیشنهادهای قبیحانه، جامعه را گرفتار حلقه معیوب کرده و آنر از چهارچوب اسلامی خارج می کند. باید از اینگونه موارد احساس خطر کرد که مخصوصا امروز در فضای کاری علنا اتفاق می افتد.
مطالبه و افزون خواهی در کار اداری در هر قامتی هرچند دوست و برادر و همسر و …باشد و یا عنوان درشت و عناوین اجتماعی با خود بار کنند مصداق عینی فرد فاسق است که آدم سالمی نبوده وبسیار آزار دهنده میباشد و موجب وارد شدن خراش به چهره زیبای جامعه دینی و نظام اداری سالم میشود، لذا باید عرصه بر ژستهای کاذبی که درپشت تابلوی درخشان دین پوشیده و پنهان مانده اند و ایجاد فساد می نمایند تنگ گردد. بایست هرکس نظام عالیه سیاسی دینی را در بدنه اجتماعی امتداد داده و شکل دهد و اجرا کننده حتمی این منویّات باشد. بایداز از این بابت از طرف مادران و همسران به افراد خانواده سخت گرفته شود و پیگیری ازمشاغل افراد در خانواده صورت گیرد، تا هر کس درجای خود آشنا به وظایفش باشد و بداند به تضییع حقوق چه کسانی بعضی پولها بدست می آید؛ باید باورداشت که نفرین حتمی پشت سر اینگونه افراد است،، چون هیچ کس راضی به دادن پول زور و خارج از قانون نیست. لذا نباید بدلیل عامل نبودن و قرار نگرفتن در این فضاها بی تفاوت بود؛ چراکه بدلیل ارتزاق مستقیم و غیر مستقیم، روح و جسم آسیب خواهد دید و سپس انواع پلشتیها و زشتیها را با خود بهمراه آورده و ویرانگر زندگی خواهد شد.
لقمه حلال عنصر کمیاب زندگیها در آخرالزمان می باشد. که پایان مطلب به یک سخن ناب از مرحوم شیخ بهایی در این مورد اختصاص داده می شود؛ ایشان فرمودند:

اگر دراین زمان لقمه ای حلال یابم آنرا خشک کرده و پودر نموده و نگهداری میکنم تا در هنگام مریضیهای روحی و جسمی صعب العلاج، یک قاشق از آنرا برای درمان استفاده کنم.

از خداوند متعال الگوگیری از نظام حکومتی و اداری حضرت علی(ع) و دقت در تهیه معاش حلال و رعایت اخلاق و رفتار اداری و ملتزم شدن به رعایت کرامت، و حس مسئولیت و بی تفاوت نبودن در برابر قانون شکنان و متخلفان را برای تمامی مدیران و افرادجامعه، عاجزانه مسئلت میگردد.
برای مطالعه و آشنایی با نظام رفتار اسلامی در حکومت علوی، نامه ۵۳ نهج البلاغه با عنوان عهدنامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر حضورتان پیشنهاد میگردد باشد درسایه مطالعه این مطالب، عمل و اصلاح جدی صورت گیرد.