سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

رفع فقر عاطفی با “افطار آشما”

image_pdfimage_print

امروزه فقر عاطفی جوامع را بسیار رنج می دهد. فقر عاطفی در اجتماعات بشری و انسانی سبب شده است که انسان با وجود اینکه در میان انبوه همنوعان خود زندگی میکند ولی در حقیقت تنهای تنهاست و نه کسی به فکر او می باشد و نه او به فکر کسی است.
تزلزل بنیان خانواده ، افزایش میزان طلاق ، کاهش میزان ازدواج ، گسیختن پیوند های دوستی ، افزایش بی رحمی و قساوت ، شیوع انواع بیماری های روانی از جمله اضطراب و افسردگی از آثار و نتایج این فقر عاطفی است و امروز در اثر بحران عاطفی، پیوند دلها بندرت اتفاق افتاده و روابط داوطلبانه و بدور از ضرورت بسیار کم شده است .
اغلب، هر کس ترجیح میدهد که جز در صورت ناچاری حتی با نزدیکان خود نیز تماس مداوم نداشته باشد و حال در این گیرودار عاطفی ماه مبارک رمضان با واجب ساختن روزه داری بر امت اسلامی این بحران را بطور کامل مهار و بی تاثیر می کند چرا که با روزه داری ثروتمندان همانند فقیران اثرات گرسنگی را بطور کامل وجدان نموده و با تنظیم اوقات وقت افطار و امساک، ارتباطات انسانی نزدیک می گردد و با عمل به آداب و رسوم ماه مبارک رمضان مثل افطاری دادن و مهمانی رفتن ، حضور در مساجد ، پر رونق شدن جلسات قرآن و حدیث ، دلها به یکدیگر مهربان و نزدیک شده و خانواده ها با یکدیگر آمد و شد داشته و مراسم باصطلاح «افطار آشما» فقر عاطفی را زایل می نماید .