سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

رمز سیادت و آقایی

image_pdfimage_print

حضرت علی بن علی ابیطالب (علیه السلام) در جمله ای کوتاه می‌فرمایند : لا یَسُود مَنْ لا یَتَحَمِّلُ اِخوانَهُ – (غرر الحکم ج ۶ ص ۳۹۸)
کسی که برادران خویش را تحمل نکند، هرگز به سیادت و آقایی نمی‌رسد.
برادری و اخوت پیمان مستحکم و پرشوری است که مشکلات را در تمامی زمینه‌ها برای فرد آسان و حل می‌نماید و پشتوانه‌ای است که بوسیله و در اثر آن انسان احساس تنهایی ننموده و در مسیر رشد و کمال، با شور و شادابی بیشتر حرکت می‌کند و در سایه پیوند برادری فرد به نقایص و نقاط ضعف خود پی می برد، و بوسیله دوست و برادر صمیمی و حمیم خود در رفع آنها می‌کوشد .
برای تداوم دوستی و برادری که نعمت بزرگ الهی است، باید هزینه کرد و بهاء پرداخت که صبر و بردباری و تحمل بخشی از بهای آن است و بدون آن این موهبت عظیم از دست می‌رود. آری در مسیر دوستی ممکن است دوست و برادر دینی به هر دلیل ممکن برای انسان جفا، تندی و حق ناشناسی کند و یا برای او مشکل و زحمت ایجاد نماید و به اصطلاح برایش خرج بتراشد و گاهی با “زبان تلخ” و و” رفتار تند” ،شیرینی پیوند اخوت و دوستی را در کام انسان از بین ببرد؛ در اینگونه موارد فرد بایستی با تحمل ، عظمت روح و بزرگواری خود را نشان دهد و جفا را با وفا و تندی را با ملایمت و مدارا پاسخ دهد که این روش باعث افزایش عزت و بالندگی و محبوبیت شده و فرد را به آقایی و سروری می‌رساند در حالیکه از کوره در رفتن و عصبانی شدن و قهر کردن و ناسازگاری باعث تضعیف پیوند اخوت و برادری شده و چه بسا آن را نابود کند. آری در دوستی‌ ها و اخوت‌ چه بسا یک “اخم” و یک بی توجهی و گفتار نامناسب، محبت‌ها، دوستی‌ها و ایثارهای چندین ساله را از بین برده و دوستی چندین ساله را به دشمنی مبدل کند. پس برای رهایی از این گرفتاریها بایستی در مسیر دوستی و اخوت “باظرفیت” و “باجنبه” و”باتحمل” و”بردبار” بود که این رمز سیادت و اخوت و دوستی است.