سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

رمز پنهانی و غیبت امام عصر

image_pdfimage_print

یکی از مسایل مربوط به امام زمان(ع)، موضوع غیبت آن حضرت میباشد.


غیبت دو شکل داشته که یکی غیبت بدن و جسم شریف ایشان از میان مردم و دیار آنان و شکل دیگر غیبت عنوان و وصف آن حضرت بوده بطوریکه ممکن است حضرت دیده شوند ولی همچنان ناشناس باقی بمانند. بعبارت دیگر موضوع غیبت امام عصر هم به معنی دوری و جدایی از مردم و هم به معنی ناشناخته بودن با وجود حضور در میان ایشان است، و این غیبت فقط اختصاص به امام نداشته بلکه این حالت برای انبیاء و اولیاء الهی در طول تاریخ اتفاق افتاده است؛ چنانچه حضرت ابراهیم و ادریس و صالح و عزیر و یوسف و موسی و عیسی هریک بگونه ای غیبت داشته اند و اما در مورد غیبت امام عصر در بسیاری از روایات علل غیبت مشخص نبوده و حکمتی از حکمتهای خدا خوانده شده است، و در برخی روایات دیگر علل آن ذکر شده که “آزمون خلق” یکی از آن است؛

و غیبت در وجود سنت جاری الهی مبنی بر امتحان مردم یکی از مهمترین وسیله ها برای شناسایی مومنان واقعی است و “کیفر و مجازات”، حکمت دیگر غیبت است. یعنی زمانی که مردم نتوانند و نخواهند قدر نعمت ظهور و حضور امامان معصوم را بدانند باید که با کیفر غیبت مواجه گردند، بدین امید که روزی متنبه گشته و با حضرت مهدی همان رفتار ناپسند گذشتگان را روا ندارند.
“لزوم شناخت امام” حکمت دیگر غیبت است یعنی آنگاه که امام بعلت بی توجهی و عدم معرفت مهجور و تنها بماند خدا نیز ایشان را از میان مردم خارج می گرداند تا در مواجهه با نابسامانی های گوناگون به او رجوع کرده و معرفت پیدا کنند.
“ضرورت حفظ جان و ایمنی حضرت بعنوان بقیه الله” و آخرین ذخیره الهی از علل دیگر غیبت میباشد.
علاوه بر اینها غیبت و طول عمر امام مهدی میتواند او را در نهضت خود موفق تر گرداند و امام باید از این جهان سرمایه عظیمی از احساس روحی بگیرد و خود نیز از فرآورده های جهان ظلمانی که به ویرانیش برخاسته است، نباشد، او با بهره گیری از عمر دراز خویش آزمودگی و تجربه ای که در اثر دیدار و رودررویی تمدنها نصیبش شده، چنان قدرت و توانایی کسب میکند که بدون هیچ هراس و واهمه ای تمام سیستم های ظلم و جور را فرو ریخته و حکومت عدل را در سراسر جهان گسترش دهد.
حال باید توجه کرد که غیبت امام مهدی(ع) در این دوران مانع از بهره گیری مردم از آن امام غایب نیست بطوریکه در روایات امام غایب به “خورشید پشت ابر” تشبیه شده و این تشبیه اثبات میکند که شرط بهره وری از امام، آگاه بودن از مکان ایشان نیست، همانگونه که نور خورشید حتی اگر پشت ابر باشد و مکانش در آسمان معلوم نباشد، به اهل زمین میرسد و لذا شرط استفاده از امام معصوم دانستن مکان و جایگاهش نیست همچنین امام پشت ابر غیبت به این معناست که اگرچه خورشید وجود ابشان به طور عادی و عمومی دیده نمیشود ولی همانطور که نور خورشید پشت ابر برای چشمهای بینا روشنگر است، نور امام نیز در تاریکیهای گمراهی و حیرت زمان غیبت برای مردم روشنی بخش و راهگشا میباشد.
علاوه بر اینها خورشید پشت ابر بر سطح جهان پرده غم وغصه گسترانده و معمولاً در این حالِ خورشید، مردم دلگیر شده و هوای ابری مردم را بی قرار و غمگین میکند و دوران غیبت نیز محنت زا و غم افزاست و هوای ابری غیبت شکنجه آفرین بوده و مهجوری است ولی علیرغم اینها خورشید پشت ابر این نوید را نیز میدهد که این حالت موقتی و اسثنایی است و بعد از اندی خورشید از پشت ابر در می آید، چرا که اصل بر فروش آفتاب بدون ابر است و دوران غیبت نیز موقتی بوده و ظهور امام عصر امر اصیل و حتمی است.
آری افق آینده در دیدگانمان بسیار روشن است و ما که تنها به امید زنده ایم، فروزش اشعه تابناک خورشید را در پیش داریم و هر چه سریعتر خورشید از پس ابر بیرون می آید و بالاخره خورشید وجود امام عصر در پشت ابر غیبت این پیام را نیز دارد که کسانی که به هر دلیل توان یا لیاقت دیدار خورشید بدون ابر را ندارند با نظاره بر خورشید پشت ابر در خود آمادگی و لیاقت رویت خورشید را پیدا کنند.