سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

رمضان اوج انتظار…

image_pdfimage_print

ماه رمضان ماه جاری بودن خدا و ولی خدا درآنات و لحظاتش…
غیر از رمضان چه ماهی بدین گونه است که نفسها و خوابیدنها عبادت باشد؟
غیر از رمضان چه ماهی است که درهای دوزخ بسته و درهای بهشت باز باشد؟

غیر از رمضان در چه ماهی همه سحرهایش تهجد و شب زنده داری وجود دارد ؟
غیر از رمضان چه ماهی است که قرائت یک آیه برابر با ختم قرآن محسوب شود؟
غیر از رمضان درچه ماهی اعمال و امور یکساله مردم بر حجت حیّ و حاضر خدا روی زمین عرضه میگردد؟
و غیر از رمضان چه ماهی است که دعاهایش رنگ و بوی انتظار داشته باشد؟

گویا که رمضان آمیخته با انتظار است و روح امید برای رسیدن به دولت کریمه اهل بیت(ع) بر منتظران دمیده میگردد بطوریکه در صورت توفیق داشتن منتظران، این انتظار درهر شب از ماه رمضان با دعای افتتاح و نشان دادن رغبت و انگیزه خود به تشکیل دولت کریمه ، در قالب دعا تجدید و تقویت میگردد:«اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه….» و شکایت از فقدان نبی و غیبت ولی ودراقلیت بودن دوستان و کثرت دشمنان و پشت کردن زمان بر منتظران و آشکار شدن فتنه ها به درگاه میزبان این ما عاشقانه عرضه میشود، و در پس هر نماز یومیه با دعاهای دیگری که در آنها به نوعی آرزوی برپایی دولت کریمه موج میزند از خدا درخواست دولتی با این خصوصیات مسئلت میگردد: دولتی که در پناه آن همه فقرا بی نیاز می گردند، همه گرسنگان سیر می شوند; همه برهنگان پوشیده می شوند; هر غریبی به وطنش باز میگردد و هر اسیری آزاد میشود؛همه بدهکاریها ادا می گردد; از همه گرفتاران رفع گرفتاری می شود وبالاخره همه امور مسلمانان اصلاح می گردد…و بالاخره اینکه بزرگترین سفارش شب بیست و سوم این ماه خواندن دعای فرج و طلب سرپرستی، نگهداری، راهبری، یاوری،راهنمابودن و پشتیبان شدن خدا را بر ولیش حضرت حجت در تمامی ساعات تقاضا میگردد باشد که با طوع و رغبت نه اکراه و اجباردرزمین جایگاهش بخشد و او را در درازا مدت در پهنای زمین بهره ور و کامران سازد. که خواندن آن نمودی از انتظار می باشد.
ودلیلی غیر از این موارد بر انتظار محور بودن رمضان اینکه بر طبق روایات یکی از نشانه های اصلی ظهور، یعنی ندای آسمانی نیز در ماه رمضان رخ خواهد داد، امام باقر، علیه السلام، در این زمینه فرمودند:

آن ندای آسمانی برنخواهد خاست مگر در ماه رمضان که ماه خداست. آن ندا از جبرییل است که خطاب به مردم سرداده می شود و نام قائم را در همه جا طنین انداز می سازد، تا آنجا که همه ساکنان زمین از شرق تا به غرب، آن ندا را خواهند شنید. از وحشت شنیدن آن ندا هرکس که در خواب فرورفته بیدار می شود و هر کس برپا ایستاده ناچار به نشستن می شود و هرکس برزمین نشسته، بناگاه از جای برمی خیزد. پس رحمت الهی برکسی باد که این ندا را بشنود و به آن پاسخ گوید».

(غیبت نعمانی/محمد بن ابراهیم/ ص ۲۴۵)

امید است که در ماه رمضان در تقویت و تحکیم عقیده و انتظار ظهور موعود امم، بیش از پیش جدّ و جهد داشته باشیم.