سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

رهایی از شقاوت، ارمغان صوم

image_pdfimage_print

یکی از اهداف روزه دار، رهایی از شقاوت و بدبختی است.

فرد مسلمان با روزه داری خود و آداب ماه مبارک در صدد نجات خود از شقاوت بوده و سعی و تلاش فراوان در کسب سعادت می نماید.

روزه دار به برکت روزه تلاش می کند تا نشانه ها و ویژگی های اهل شقاوت را شناخته و از آنها فرار کرده و موجبات بدبختی را از خود زایل نماید.

پس لازم است اینها شناخته گردند که مکتب اسلام و معارف دین به طور کامل و شفاف آنها را تعریف و تبین کرده است، بطوریکه:
جمود عین (یعنی چشم بدون گریه) قساوت قلب
حرص و اصرار بر گناه
آرزوی دراز
فریب و نیرنگ با دوست
از نشانه های بدبختی است، همچنین فساد نیت و تباه کردن معاد و حبّ دنیا از دیگر علامت های شقاوت است.
جالب اینکه در روایتی نقل شده که اگر بخواهی بدانی آیا کسی بدبخت یا خوشبخت است، نگاه کن و بنگر که به چه کسی خوبی می کند اگر به مستحق و اهلش خوبی می کند بدان که آدم خوبی است و اگر به نااهل خوبی می کند بدان که او را نزد خدا خیر و خوبی نیست.
حال با توجه به این نشانه ها روزه دار سعی می نماید از این نشانه ها خود را محفوظ دارد همچنین با دعا و نیایش در لیالی و ایام ماه مبارک رمضان از خداوند، سعادت را طلب و با کنترل هوا و هوس خود، از گناهان باز میایستد و هرگز عنان نفس خود را در عرصه ی گناهان رها نمی سازد.