سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

روشنفکران حقیقی مصلحان زمین و یاران امام زمان(عج) (۲)

image_pdfimage_print

اما آنچه در مورد طرز رفتار با روشنفکران اصلا رعایت نمیگردد، برداشت ناصحیح از افکار آنهاست، روشنفکر در پی ایراد و اشکال گیری نیست و افکارش هیجان مدار نبوده و در پی خالی کردن عقده های خود نیست، بلکه بعد از حلاجی و بررسی نظریه های خود را منتشر می کند، و با نقد بیدارگرانه، تئوریهای خود را مطرح می کند، نقد کردن تخصص و مهارت و صرف وقت و دق درت و شهامت می‎خواهد و دادن هزینه در پی دارد. و علاوه بر اینها روشنفکری نیاز به تخصصی دارد که با طیفهای مختلف به زبانها و سبک و سطح آنها سخن گفته و آگاه سازی کنند.
از دیگر ویژگیهای بارز روشنفکران عدم نا امیدی و انزوا از جامعه است. روشنفکر تحت هر شرایطی در پی روشنگریست و با روش کار مستمر اما تدریجی ، فعالیت فکری کرده و تاثیر میگذارد و متاثر میشود.
از جمله ممیزه های روشنفکران:
 آرمـان گـرا
 اهل منطق و تبیین
 آشتی دادن علم و تکنولوژی روز با دین
 پرسش گرا
 آموزش محور برای ابداع انسان با فکر مستقل
 خردورز و مخالف خرافه و عوامیّت
 آزاداندیش و استقلال طلب
 اهل بـصـیـرت و عـقـل گـرا
 درک دین و درد دین دار
 متعهد و مسئول فرض کردن خود در قبال مردم
 بروز رسانی کردن دین
 اصلاحگر و در عین حال عصیانگر بر علیه ظلم
 دارای اخلاق جهانی
پس ختم کلام اینکه روشنفکری با آنچه که دردیدگاه مردم به اشتباه ترسیم شده، عیبجوی و منتقدی صرف نیست، بلکه دید منتقدانه و روش مصلحانه و درد سعادت همنوع خویش است که روشنفکران را وا میدارد تا با انتشار افکار خود و روشنگریهای لازم مردم را از گزند حوادثها و زیر بار ظلم رفتنها رهانیده و آنها در رسیدن به فلسفه خلقتشان دلیل و راهنما شده و شرایط را برای ایجاد جهانی مملو از صفا و عدالت و وفا ، که با ظهور محقق شدنیست، آماده نمایند.