سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

زندان غربت امام موسی کاظم(ع) مقدمه زندان غیبت حضرت حجت(ع)

image_pdfimage_print

گاهی رنج و غربت امامان(ع) بخاطر حفظ دین و سعادتمندی مأمومینشان است که تا پای شهادت هم پیش میروند، و گاهی این رنج و تعب بخاطر حفظ سلامتی جان مامومین.

امام موسی کاظم (ع) فرمودند:

«برای اینکه شیعه خلاف تقیه عمل کردند، خدا مرا مخیّر کرد که یا خودت باید کشته بشوی یا شیعه؛ من اختیار کردم کشته شدن خودم را».

و این غربتی ویژه است که با توجه به شرایط تاریخی عصر ایشان، بسیار عجیب و غیرعادی است. عصری که نشر فرهنگ و علوم دینی در آن اتفاق افتاده بود و دست پرودگان دانشگاه جعفری در جامعه بسیار بودند، اما با وجود موالیان و شیعیان، چنان غربتی بر حضرت تحمیل شد که ۱۴ سال زندانی شدن در سیاهچال های بصره و بغداد را بدنبال داشت.

طبق فرمایش خود حضرت، این حرکت امام و انتخاب زندان بخاطر حفظ جان شیعه بود، که آنان را در معرض امتحان سختی قرار داد که اکنون نیز امتداد دارد، و عوارضاتش آزمونی عظیم برای تمام منتظران بوجود آورده است .

غربت امام موسی کاظم(ع) در عین برخورداری از پایگاه قوی اجتماعی، امروز برای حضرت ولیعصر(ع) مطرح میباشد، جامعه ای که حکومت و مردمی منتظر دارد، فعالیت هایی که در ظاهر همه در راستای ظهور انجام می یابد، اما منتج به نتیجه نمی گردد، لذا بایست دید اشکال اساسی و ایراد در چه است که بجای نزدیک شدن به ظهور، دوری از آن حس میشود.

و این معمایی است که از کلام خود حضرت میتوان پاسخها را دریافت.

images.jpg12