سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

زندگی لذت دار باشد یا معنادار ؟

image_pdfimage_print

خانواده اولین پایگاه اجتماعی برای رشد و آموزش رشد و پرورش روح و ایجاد امنیت می باشد و آنچه که امروز این کانون مقدس را مورد حمله قرار داده و آن را از هدف اصلی خودش منحرف می سازد ، بینش غلط به این نهاد مهم و ارزنده ای است که جایگاه خاصی در معارف دینی دارد.
زندگی معنادار رمز مرکزیت یافتن این نهاد برای رشد است. اما کسانی که هدف از تشکیل خانواده و زندگی را چیزی جز رسیدن به خواسته ها و امیال نمی دانند و فقط دنبال لذت هستند ، باختشان در این وادی حتمی خواهد بود. چرا که در این نوع زندگی متعلقین به این امیال (زن و شوهر) از اهمیت افتاده و زندگی بر اثر متفاوت شدن لذات در مقطع های مختلف ، دچار تزلزل و نابسامانی خواهد شد.
این امیال گمراه کننده بوده و غایتی جز بی معنایی وپوچی در زندگی نخواهد داشت. متأسفانه این نگرش در هر دو قشر (دختر و پسر) وجود دارد. چه بسا دخترانی که به خاطر رهایی از امر و نهی های پدر و مادر،آرایش ، زینت ، جلوه گری ، ترس از عدم ازدواج و سربار شدن، به ازدواج بی انگیزه و هدف، رغبت پیدا می کنند و بعد از رسیدن به هر یک از موارد فوق، زندگی در نظر آنها مفهوم خود را از دست می دهد و چیزی جز تکرار مکررات و روزمرگی ها برایشان نخواهد داشت.
اما توجه به این قبیل سوال ها : ازدواج برای چه ؟چرا ؟و چگونه ؟ غایت مندی را به زندگی بخشیده و فرد در کمترین امکانات مادی هم ارزش و تقدس این کانون را حفظ کرده و حلاوتش را خواهد چشید.
در صورت تمایل نظرات خود را در مورد زندگی معنادار، در قسمت نظرات یادداشت بفرماید.