سحاب اندیشه

سایت سحاب اندیشه

زیارت جامعه تسبیح  مقام امامت

image_pdfimage_print

امر ولایت پذیری امری سهل و ساده نیست از این منظر که افراد بسیاری قابلیت تحمل این مقامات را برای اولیای الهی نداشته و  از این امتحان مردود و به وادی ضلالت افتادند. سنجش ولایت پذیری با فقرات زیارت جامعه میتواند صورت گیرد، اما فقط با خواندن و قرائت آن این سنجش انجام نمی شود، زیرا چه بسیار افرادی که در زیبایی و ظاهر کلام امام غوطه ور شده و این شیفتگی به کلام را نهایت ارادت خود فرض نمایند، در حالیکه کلمه به کلمه زیارت حاوی دقیق ترین مباحث امامت است. اعتقادی که در بطن زیارت جامعه نهاده شده است فضای روحی و جسمی خواننده را نسبت به امر ولایت  تنظیم و بی تابی از وصف مزور، برای زائر پدید می آید.

زمان حساس امام هادی (ع) اقتضاء میکرد بیانیّه ای با عنوان زیارت جامعه که تجمیع تمام تلاشهای امامان در طول تاریخ  برای تربیت شیعیان ارائه شده بود به مردم ابلاغ شود. متنی که متون شیعه متنی شبیه به آن نداشته و از جهت جامعیت هم بی نظیر و بی همتا می باشد. حتی  از جهت محتوایی تفسیری برای کلام امام رضا (ع ) در مورد امامت محسوب میشود. موقعیت امام هادی(ع) موقعیت خاصی در میان امامان دارد و نوع رسالت ایشان خاص و ویژه میباشد. آن بزرگوارآخرین امکانات برای راه اندازی شبکه وکالت  بکار بستند و با زیارت جامعه بلوغ فکردی در مردم در حوزه امامت ایجاد فرمودند، زیارت جامعه نه  تنها تعلیم درس امامت است بلکه آنکس را که در معرض این زیارت قرار میگیرد را برای ورود به نظام ولایی تربیت می نماید، بعبارت دیگر یک کارگاه تربیتی است که  معارف را در جان شیعه شکوفا میسازد، لذا فقط مطالعه و مرور این زیارت در عین لزوم کافی  نیست، بلکه بعد از پیش مطالعه می بایست در محضر معصوم خوانده و درس پس داده شود و در حقیقت با زیارت جامعه طی طریق ولایت همراه با شخص ولیّ صورت می پذیرد.

پس با دید همه جانبه زیارت جامعه:

 • جمع بندی تمام آموزه های ولایی است که امامان (ع) در ۲۰۰ سال امر ولایت و امامت را به شیعیان آموختند.
 • تکذیب آن دسته دروغهایی است که آموزه ها و اعتقادات شیعی را به دربار صفوی نسبت می دهند و از اهل بیت (ع) ساقط میکنند.
 • ایجاد انگیزه و عوامل فراهم کردن مقدمات ظهور برای منتظران حضرت مهدی می باشد.
 • آموزشگاه بزرگی برای آموزش معارف شیعه با محتوای زیبا و دلنشین است وملزومات شیعه بودن را در خود دارد.
 • تزیین ایمان در قلب و بیقراری برای رویت مزور برای زائر ایجاد میکند.
 • همزمان با تعلیم، تربیت نیز انجام یافته و روح ولایت در زائردمیده میشود.
 • با مداومت بر آن ریشه های حسادت و تکبر پنهان از بین میرود.
 • عملیات تزکیه و کفاره گناهان با آن انجام می یابد.
 • اعتراف و اقرار و ابراز ارادت و علاقه و محبت مأموم به امام در محضر امام انجام می یابد.
 • محکی برای میزان ولایت پذیری و ولایت مداری می باشد.
 • قسمتهای دعایی آن پیوند مأموم با امام  را مستحکم می کند.
 • اعتراف و اقرار به لزوم همراهی امام در مسیر توحید است و اینکه مسیر ولایت تنها راه قرب بخداست.
 • زیارت جامعه عرضه اعتقادات در محضر امام زنده است.

و نکته مهم و تاثیر بخش تر از بقیه موارد اینکه زیارت جامعه  برای  اهل خود مصائب و روضه های اهل بیت را عمق بخشیده و درک آنها را در دریافت مصیبتها افزایش می دهد و آنها را برای فراهم کردن مقدمات ظهور و انتقام از قاتلین و ظالمین و هاتکین و غاصبین و… نسبت به امر ولایت آماده تر می نماید، لذا ضروریست  هم به پاس داشت هدیه بزرگ امام هادی(ع) و هم جهت بهره مندی از اینهمه فیوضات خواندن زیارت جامعه، جزو برنامه های روزانه یا هفتگی قرار گرفته و دست آوردهای آن به دیگران جهت تبیین و تبلیغ ارائه گردد.